Resultatet av mellomoppgjøret 2019

Fredag 24. mai kom partene i staten til enighet i mellomoppgjøret. Resultatet består av generelle tillegg med likelønnsprofil, fjerning av tak og bunn for pensjonsgivende tillegg, et løft ved ansettelse av stipendiater, avtalefestet AFP og lokale forhandlinger til høsten.

Mer informasjon om høstens lokale forhandlinger på UiO blir gitt løpet av juni.

Leder av LO Stat, Egil André Aas på vei inn til Riksmekleren. Foto: Kai Hovden/LO Media

Leder av LO Stat, Egil André Aas på vei inn til Riksmekleren. Foto: Kai Hovden/LO Media

Generelle sentrale tillegg på A-tabellen til alle

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019. Det er gitt prosentvise tillegg som fordeler seg slik:

  • 1,35 % til lønnstrinn 19-46
  • 1,55 % til lønnstrinn 47-63
  • 1,35 % til lønnstrinn 64-101

Eksempler på generelle tillegg:  

  • Lønnstrinn 46: 5600 kr.
  • Lønnstrinn 47: 6500 kr
  • Lønnstrinn 63: 8600 kr.
  • Lønnstrinn 64: 7600 kr.

Partene er blitt enige om et noe høyere prosenttillegg på de lønnstrinnene der kvinner er sterkt representert for å ivareta et likelønnsprofil. Dette var et viktig krav for NTL. Samtidig vil prosentvise tillegg ikke gi like høye tillegg på de laveste lønnstrinnene. Prosentvise tillegg vil også bidra til å ytterligere øke avstanden mellom lønnstrinnene. Derfor hadde NTL UiO gjerne sett generelle kronetillegg.

Lokale lønnsforhandlinger til høsten

Fordelingen mellom sentralt/lokalt er på 60/40. Dette betyr at, i tillegg til det generelle tillegget alle har fått, at det til høsten skal forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019. NTL UiO vil komme tilbake med mer informasjon om de lokale forhandlingene på UiO i løpet av juni.

Ved ansettelse gis 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater minimum lønnstrinn 54

NTL UiO er fornøyd med at partene har sikra et løft for stipendiatene. Dette er gruppe som ofte kommer dårlig ut i lokale lønnsforhandlinger og som det er viktig at partene sentralt ivaretar gjennom sentrale tillegg. I tillegg til det generelle tillegget på lønnstrinnet, har partene blitt enige om å løfte lønnstrinnet ved ansettelse i disse stillingskodene til lønnstrinn 54.

Tak og bunn for pensjonsgivende variable tillegg fjernes

Bestemmelsene om hva som er pensjonsgivende variable tillegg er uendret, men tak og bunn for de variable tilleggene som inngår i beregning av pensjonsgrunnlaget fjernes (bunn på 6400 og tak på 66000).

AFP

Pensjonsavtalen fra 2018 er fulgt opp gjennom å få den nye AFP-ordningen for ansatte født i 1963 og senere inn i tariffavtalen.

Mer informasjon om høstens lokale forhandlinger på UiO blir gitt løpet av juni.

Publisert 28. mai 2019 13:20 - Sist endret 29. mai 2019 14:48