Støtteerklæring til de streikende ved sykehusene

NTL UiO støtter kravet om pensjon fra første krone!

Mange  faner på plass på dagens fanemarkering!

Pensjon fra første krone er et ufravikelig krav og vi støtter de streikende i kampen for rettferdig pensjon. Manglende pensjonsopptjening rammer i hovedsak kvinner, ofte i ufrivillig deltid. Vi er stolte av å være del av en solidarisk bevegelse som bruker streikeretten for å stå opp for et krav som betyr mye for den enkelte. Arbeidsgivers manglende vilje til å innfri et krav som utgjør en svært liten andel av helseforetakenes lønnsmidler og som vil tilgodese sine lavest lønte er bekymringsfull. Denne politikken er en del av en utvikling som rammer hele fagbevegelsen.

NTL UiO støtter Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundets kamp for pensjon fra første krone!

Solidarisk hilsen styret i NTL UiO

 

Les mer om streiken:

LO Stat: Trapper opp streiken for pensjon i sykehusene

FriFagbevegelse: Pensjonsregel diskriminerer unge kvinner, mener pensjonsekspert

Frobundsleder Mette Nord holder streikeappell

Emneord: fanemarkering, pensjon, streik, sykehus, spekter, fagforbundet, creo, el og it, felleorganisasjonen
Publisert 11. juni 2019 13:17 - Sist endret 11. juni 2019 13:17