Støtteerklæring til de streikende sykkelbudene

NTL UiO støtter kampen om tariffavtale i Foodora!

Kampen for tariffavtale er viktig for fremtiden til hele den norske modellen. Sykkelbudene har kjempet for tariffavtale i 3 år – nå er de tvunget ut i streik for en rett vi andre tar som en selvfølge. Retten til å være en del av et organisert arbeidsliv er en av grunnsteinene i den norske modellen. Vi støtter de streikende sykkelbudene i kampen for tariffavtale og oppfordrer våre medlemmer til ikke å benytte Foodora så lenge kravet ikke innfris.

Kravet om kompensasjon for bruk av personlig utstyr som er helt nødvendig for at jobben skal kunne utføres skal selvsagt innfris. Det beskjedne kravet om reallønnsvekst likeså. Dere står ikke alene om disse kravene. Dette er en kamp fagbevegelsen har vunnet før. Vi er mange som stiller oss bak kravene sammen med dere. Vi kan ikke akseptere at en del av arbeidslivet ikke reguleres og en svekkelse av våre rettigheter rammer oss alle.

NTL UiO støtter Fellesforbundet i kampen om en rettferdig tariffavtale!

 

Solidarisk hilsen, 

Styret i NTL UiO

 

Les mer om streiken: 

Dagsavisen: Foodora-sykkelbudene streiker til de får tariffavtale

FriFagbevgelse: Foodora-sykkelbudene får svensk LO-støtte

Publisert 22. aug. 2019 15:58 - Sist endret 23. aug. 2019 09:04