NTL UiO – Mot rasisme og høyreekstremisme

Vår oppgave som fagbevegelse er å få fram at markedsliberale løsninger, større forskjeller, økt usikkerhet og svekking av fagbevegelsen bidrar til rasisme og høyreekstremisme.

Uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet 2019. 

Høyreekstreme bevegelser er i fremvekst, også i Norge.

Fagbevegelsen vet at usikre tider gir næring til ytre høyre. Vi skal kjempe for trygge lønns- og arbeidsforhold, for et samfunn med gode velferdsordninger og for en fri og demokratisk meningsutveksling. Den økte organiseringen og aktiviteten fra ytre høyre må ikke bagatelliseres, men møtes med motstand. Vi vil ikke sitte rolig og se på at organiserte nazister får fotfeste i Norge. Vi må styrke kampen mot nazisme og fascisme og møte deres ønske om splittelse med samhold.

Fagbevegelsen er bygget på solidaritet, og denne solidariteten krever handling. NTL har i sitt Prinsipp- og handlingsprogram forpliktet seg til å bekjempe alle former for rasisme. Dette gjøres blant annet ved å sørge for et arbeidsliv med rom for alle, og ved å kjempe mot et forskjellssamfunn som gir hat og rasisme grobunn.

Vi deltar i den ikke-voldelige kampen mot fremmedhat og rasisme ved støtte til anti-rasistiske markeringer. Vår oppgave som fagbevegelse er å få fram at markedsliberale løsninger, større forskjeller, økt usikkerhet og svekking av fagbevegelsen bidrar til rasisme og høyreekstremisme.

Fagbevegelsen har en viktig rolle i den antirasistiske kampen. Fagbevegelsen mobiliserte sterkt til motdemonstrasjonen mot den høyreekstreme markeringen utenfor Stortinget i november 2018, og en rekke faner var på plass. Dette gode samarbeidet mellom fagbevegelsen og den brede antirasistiske bevegelsen må fortsette!

Publisert 12. apr. 2019 10:26 - Sist endret 21. mai 2019 13:00