Nyheter - Side 2

Publisert 8. mai 2018 11:23

Forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er ute til uravstemning blant NTLs medlemmer. Fristen for å avlegge stemme er tirsdag 15. mai, og det er viktig at du bruker stemmeretten! 

Publisert 30. apr. 2018 10:27

Partene hadde frist til 1. mai for å komme til enighet i Hovedtariffforhandlingene. LO stat har brutt forhandlingene og statsoppgjøret går til mekling med frist 23. mai kl 24:00. Dette betyr at det er stor avstand mellom partene og at streikefaren har økt.

Publisert 25. apr. 2018 12:00

Det er få spørsmål som er viktigere enn hva vi skal leve av etter at vi er ferdige i arbeidslivet. Ny avtale om Offentlig pensjon blir sendt til medlemmene for Uravstemning fredag 27. april og fristen for å gi sin stemme er 15. mai. NTL UiO oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke den demokratiske retten de har til å si hva de mener om avtalen som er forhandlet frem. Hvis stemmedeltakelsen er under 75%, vil LO-sekretariatet fatte beslutningen på vegne av oss.

Publisert 11. apr. 2018 12:53

Årets hovedtariffoppgjør i staten ble innledet i går. LO Stat krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering.

Illustrasjon: #mittNTL
Publisert 3. apr. 2018 11:22

En foretaksmodell som flytter makta fra politikerne til marked gjenspeiler først og fremst en blind tro på at konkurranse og private løsninger er svaret på alt, skriver tillitsvalgte i Norsk tjenestemannslag.

Bilde Niels Henrik Abels hus
Publisert 22. mars 2018 13:24

Etter påske finner du NTL-kontoret i midlertidige lokaler i 12. etg. i Niels Henrik Abels hus. 

Publisert 23. feb. 2018 14:20

Fanemarkering utenfor Stortinget mandag 26. februar kl. 14.00

Styret ved NTL UiO har vedtatt å tilslutte seg til fanemarkering utenfor Stortinget mandag 26. februar 2018 for å forsvare prinsippene i dagens offentlige pensjon og en forbedret AFP i privat sektor.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta! 

Publisert 19. feb. 2018 15:19

Siden 2016 har vi hatt to ulike tariffavtaler i staten. Dette betyr at hvilken fagforening du er medlem av har betydning for hvilken tariffavtale du tilhører. Alle som blir medlem av NTL innen utgangen av mars 2018 vil følge hovedtariffavtalen til LO Stat, og forhandles under denne avtalen de neste to årene.

Publisert 5. feb. 2018 16:00

Hvorfor er det så mange stipendiater og postdoktorer som ikke er fagorganisert? Og hvordan kan vi nå fram til dem?

Publisert 29. jan. 2018 10:53

Ved deler av Universitetet i Oslo er mer enn én av tre midlertidig ansatt. Det vil rektor Svein Stølen endre. 

Saken er gjengitt med tillatelse fra Klassekampen som publiserte saken 19. janaur 2018.