Resultat av lønnnsoppgjøret 2020

Resultat av årets tariffoppgjør ble klart noen timer på overtid natt til 15. oktober. Partene har kommet til enighet om et generelt prosenttillegg til alle, og det settes ikke av penger til lokale lønnsforhandlinger.

Leder i LO-Stat forlater riksmeglerens lokaler

Foto: LO Stat

Arbeidsgiver gikk inn i forhandlingene med signaler om at det ikke fantes penger, og at man gikk mot et nulloppgjør. Under meglingen kom det allikevel noen penger på bordet, og det ble innvilget et generelt lønnstillegg til alle, mens man fortsatt holdt seg innenfor rammen fra frontfagene.

Lønnstillegget ble gitt som et prosenttillegg etter denne nøkkelen:

  • Ltr. 19 – 46: 0,44 %
  • Ltr. 47 – 63: 0,54 %
  • Ltr. 64 – 101: 0,44 %

I lønnstrinn 47-63 er det et flertall kvinner, og den ekstra økningen i dette spennet presenteres som et likelønnsløft.

Hva endringene i lønnstrinnene betyr i kroner og øre ser du i den nye lønnstabellen. Endringene gjelder fra 1. oktober 2020.

I tillegg i endringene i lønnstabellen ble det gjort flere endringer i avtaleteksten. Det viktigste her er:

  • Protokolltilførsel om klimakrav – Arbeidsgiver plikter seg til å utarbeide konkrete forslag for å oppfylle FNs bærekraftmål, med hensyn til miljø, klima og bærekraft.
  • Samtidig utveksling av krav ved lokale lønnsforhandlinger – Dette er alt praksis ved UiO, og har dermed liten praktisk betydning for oss. For andre er dette en viktig pressisering.
  • Arbeidet med «modernisering og forenkling» av lønnssystemet fortsetter
  • Forpliktende formuleringer om et likestilt arbeidsliv

Du kan lese mer om flere endringer hos Frifagbevegelse.

Styret i NTL UiO vil sende ut mail med sin vurdering av oppgjøret i løpet av de nærmeste dagene.

Publisert 21. okt. 2020 13:14 - Sist endret 21. okt. 2020 13:14