Lønnsoppgjøret 2020

Årets lønnsoppgjør er blitt utsatt, men ikke avlyst. Kontoret har fått noen spørsmål om hvilke frister som gjelder nå, vi vil derfor prøve å få samlet trådene i denne saken.

Faksimile av hovedtariffavtalen i staten

Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om både lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen. Forhandlingene foregår sentralt mellom LO Stat, YS og Unio på den ene siden, og staten ved KMD på den andre siden. Normalt har partene frist til 1. mai for å bli enige. De skal da blant annet bli enige om hvor mye som skal fordeles sentralt, og hvor mye som eventuelt skal fordeles ute på de ulike enhetene.

I år er hele lønnsoppgjøret utsatt pga. korona. Den gjeldende tariffavtalen er forlenget til 15. september, og det er da fristen for de sentrale partene å komme til enighet. Først når de er ferdig forhandlet vet vi noe om det blir lokale 2.5.1-forhandlinger eller ikke, og mer om hele resultatet.

Hva kan vi vente av årets oppgjør?

Per nå er det vanskelig å spå hva som vil være rammene for årets oppgjør. På grunn av koronasituasjonen er det heftet en rekke usikkerheter ved utfallet av årets forhandlinger. Den økonomiske rammen for oppgjørene settes etter frontfagsmodellen. Det vil si at det først forhandles i konkurranseutsatt sektor, og at resultatene derfra legger føringer for forhandlingene i staten, og resten av arbeidslivet.

Forhanglinene i frotnfagene startet opp mandag 3. august. Arbeidsgiversiden har gått inn med signaler om nullønnsvekst både sentralt og lokalt, noe arbeidstakersiden ved Fellesforbundet ikke har kunnet akseptere, og derfor gått til brudd. Partene møter nå hos riksmeglingsmannen, og har frist til 21. august å komme til enighet for å ungå streik.

Hva ønsker NTL?

NTL UiO har behandlet våre innspill til forhandlingene i medlemsmøte. Disse er så blitt oversendt forbundet, og NTLs landsstyre har vedtatt en tariffpolitisk uttalelse som ligger til grunn for forhandlingene. Hovedtrekkene i denne uttalelsen er at alle tillegg burde gis som sentrale kronetillegg, og at det ikke burde settes av midler til lokale forhandlinger. Det er også vedtatt å jobbe for et likelønnsoppgjør, å forsvare normalarbeidsdagen, og for å kjempe videre for 6-timers arbeidsdag.

Andre forhandlinger

Selv om det ikke er sikkert at det blir 2.5.1-forhandlinger i år, går 2.5.3-forhandlinger igjen som normalt. Har du hatt vesentlige endringer i dine arbeidsoppgaver, er du ansatt i løpet av de siste 12 månedene eller har gått over fra midlertidig til fast stilling? I så fall kan du kvalifisere til lønnsforhandlinger etter punk 2.5.3 eller 2.5.5. Les mer om vilkårene for dette her, eller ta kontakt med din lokalt tillitsvalgte eller NTL-kontoret.

Publisert 7. aug. 2020 14:07 - Sist endret 7. aug. 2020 14:18