Høyre skroter gratisprinsippet og varsler videre kutt

Høyres programkomité la på mandag frem sitt utkast til høyres partiprogram for perioden 2021 til 2025. Får programkomitéen gjennomslag vil dette få store konsekvenser for Universitets- og høyskolesektoren i neste stortingsperiode.

Det loves store skattekutt, mens regningen sendes til en allerede presset offentlig sektor og til studenter fra utviklingsland.

Tre dresskledde menn på stabler med mynter av synkende høyde

Foto: Marco Verch, CC BY

Fortsatte ABE-kutt

Etter 5 år med ABE-kutt er ressurssituasjonen i offentlig sektor mange steder skåret til beinet. Også på UiO merkes kuttene godt, og NTL UiO får tilbakemeldinger fra flere medlemmer som havner i en skvis der det stadig forventes at mer skal gjøres, men med stadig færre ressurser til rådighet. Høyres svar er at kuttene skal kompenseres for med effektivisering og forbedring, men situasjonen er etter hvert slik at videre kutt ikke kan gjøres uten at dette vil få konsekvenser for kvaliteten på tjenestene som leveres.

Regjeringen har ikke vært villig til å si noe selv om hvor kuttene eventuelt skal gjøres, men overlater til de enkelte enhetene å selv finne ut hvor det skal kuttes. Vel, her ute fra enhetene kan det meldes at det ikke er mye igjen å kutte uten at det går ut over våre kjerneoppgaver: forskning og utdanning.

Om Høyre faktisk ønsker å kutte i «unødvendig byråkrati» i universitets- og høyskolesektoren vil vi utfordre dem til å øke basisfinansieringen, og sette en stopper for tellekantsystem og mål- og resultatstyring.

Skroter gratisprinsippet

Programkomitéen tar til orde for innføring av skolepenger for studenter fra utenfor EØS og Sveits. Med det hiver de en av grunnsteinene i norsk utdanningspolitikk – gratisprinsippet – over bord.

Rett til gratis utdanning er en bærebjelke i det norske velferdssamfunnet, som sikrer mulighet for høyere utdanning til alle – uavhengig av sosial bakgrunn. Innføring av skolepenger i et høykostland som Norge vil i praksis avskjære en av få muligheter mange har til en god utdanning og en bedre fremtid. NTL UiO frykter at uthulningen av gratisprinsippet på sikt åpner døra for innføring av skolepenger for flere grupper.

Forslaget om skolepenger for utenlandske studenter er ikke nytt. Flere ganger tidligere har høyresida fremmet forsalg om dette, og hver gang har det blitt slått resolutt tilbake av en allianse mellom fagbevegelsen, studentorganisasjonene og universitetene. NTL UiO lover kamp til døra, og er klare til å gjøre vårt for å berge gratisprinsippet.

Publisert 10. sep. 2020 15:19 - Sist endret 10. sep. 2020 15:30