Boikott Wizz Air

NTL UiOs styre har vedtatt å gå inn for en boikott av flyselskapet Wizz Air på grunn av fagforeningsfiendtlige holdninger.

NTL UiOs styre vedtok følgende uttalelse 20. november:

Lavprisselskapet Wizz Air satser på innenriksmarkedet for flytrafikk i Norge, og har gjort det klart at de vil gjøre dette uten tariffavtaler, og uten involvering av fagforeninger.

NTL UiO aksepterer ikke slike fagforeningsfiendtlige holdninger i norsk arbeidsliv. Fagorganisering og tariffavtaler er nøkkelen til et seriøst arbeidsliv, og er med på å sikrre anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere. Wizz Air ønsker å betjene norske innenriksruter med ansatte med et lønnsnivå som ligger langt under norske satser. Dette er sosial dumping som undergraver den norske arbeidslivsmodellen, rammer mer seriøse konkurrenter, og ødelegger tilliten mellom partene i arbeidslivet. Ikke minst har det konsekvenser for de ansatte som må arbeide under langt dårligere vilkår enn hva som er verdig i norsk arbeidsliv.

NTL UiO kan ikke akseptere slike angrep på et seriøst arbeidsliv, og oppfordrer til boikott av Wizz Air. Vi oppfordrer på det sterkeste Universitetet i Oslo til å ta samfunnsansvar og vise at de tar et seriøst arbeidsliv på alvor, ved å gjøre det klart at UiO ikke vil kjøpe reiser av Wizz Air før selskapet legger om kursen, og inngår tariffavtaler med fagorganiserte ansatte.

 

Publisert 22. nov. 2020 22:00 - Sist endret 22. nov. 2020 22:01