Våre viktigste seire i 2020

Et merkelig og tungt år går mot slutten, og vi ser fram mot et nytt år hvor pandemien forhåpentligvis slutter å prege oss. Men midt i alle karantener, nedstenginger og andre smittevernstiltak er det også blitt rom for fagforeningsarbeid. Her er 6 saker NTL UiO har jobbet med i år, som er blitt kronet med seier.

To munnbind ved siden av en lapp med teksten "Goodbye 2020"

Photo by Immo Wegmann on Unsplash

Eiendomssaken

Regjeringen leflet med tanken på å overføre universitetenes bygningsmasse til statsbygg. Forslaget ble møtt med unison motstand i sektoren, og NTL sto i front for å stoppe dette arbeidet. Vi bestilte en rapport fra DeFacto som slo beina under argumentasjonen regjeringa hadde lagt fram, og frontet saken i media og gjennom aktiv møtevirksomhet. I februar annonserte regjeringa at saken var blitt skrinlagt.

 

Forhandlinger om arkiv

Universitetsstyret besluttet i 2019 at arkivtjenestene ved UiO skulle sentraliseres, og i 2020 besluttet ledelsen at arkiv så skulle flyttes horisontalt i LOS. Med det var vilkårene i hovedavtalens § 19 (2) a oppfylt, og NTL UiO mente at omorganiseringen måtte tas opp til forhandling. Arbeidsgiver mente det var snakk om to separate vedtak og ville derfor kun ta opp saken til drøfting. Til slutt måtte arbeidsgiver bøye av, og fagforeningene fikk (deler av) saken opp til forhandling. Vi fikk ikke fullt gjennomslag for vårt syn, men fikk markert NTLs posisjon tydelig. Vi opplever å ha fått aksept fra arbeidsgiver om at medbestemmelsesretten skal håndteres på en mer ryddig måte ved neste korsvei.

 

Holdt aktiviteten oppe

Til tross for at pandemien har lagt store begrensninger på hvordan vi normalt driver medlemsaktivitet, har vi klart å holde aktiviteten i foreninga oppe. Vi har hatt flere digitale medlemsmøter ute på enhetene, studieutvalget har arrangert flere kurs – og til og med en digital omvisning på follkemuseet. Vi har markert renholdernes dag for å synliggjøre den essensielle jobben de gjør. På tampen av året arrangerte vi et lærerikt seminar om tillitsreform i UH-sektoren, en forsiktig start på et arbeid vi vil se mer av i 2021.

 

Fortsatt medlemsvekst

Våre tillitsvalgte har ikke hatt mulighet til å ta imot nyansatte på samme måte som før, men vi har allikevel klart å nå fram gjennom digitale flater. Gjennom hele 2020 har vi hatt en jevn medlemsvekst, og det er tydelig at mange ser verdien av en sterk og trygg fagforening i en tid preget av usikkerhet. Vi både håper og tror at veksten vil fortsette neste år.

 

Mobilisering i uravstemningen

Årets lønnsoppgjør ble av mange statsansatte opplevd som skuffende. Til tross for at vi var fornøyd med at alle tilleggene ble gitt sentralt i årets oppgjør var NTL UiO sterkt misfornøyd med fordelingsprofilen. Styret i NTL UiO anbefalte våre medlemmer å stemme nei, og ledelsen i foreninga jobbet med å fremme vårt syn i media og ovenfor andre foreninger i staten. Selv om vi ikke fikk flertallet med oss var nei-andelen lagt høyere enn normalt, og det var også rekordhøy oppslutning i uravstemningen. Vi fikk sendt et klart signal om at NTL ikke kan akseptere et lønnsoppgjør som fører til at de lavtlønnede blir avspist med smuler, mens de på toppen av lønnspyramiden drar stadig lenger ifra.

 

Fri i romjula

2020 har vært et heseblesende år, og mange har fått hevet rundt på både arbeidsplass, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  NTL UiO fremmet derfor et forslag til arbeidsgiver om at alle ansatte bør innvilges fri i romjula, som et anerkjennende nikk for den formidable innsatsen som er blitt nedlagt av ansatte over hele UiO. Vi er veldig glade for at UiO-ledelsen sa seg enige, og ga sine ansatte mulighet til å finne roen i jula. Vi håper derfor du sitter godt tilbakelent i sofaen og nyter de ekstra fridagene akkurat nå.

 

Fra alle oss på NTL-kontoret til alle våre medlemmer: Godt nytt år!

Publisert 28. des. 2020 09:00