NTL UiO anbefaler nei til årets tariffresultat

Resultatet etter årets oppgjør ble klart forrige uke, og skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Det er til syvende og sist medlemmene som bestemmer hvordan de vurderer resultatet, og vi vil på det sterkeste anmode om at alle bruker den demokratiske retten vi har til selv å vedta viktige premisser for lønnsutviklingen, og deltar i kommende uravstemning.

Styret i NTL UiO har behandlet årets tariffresultat, og har besluttet å anbefale våre medlemmer å stemme nei til årets resultat.

Illustrasjon av to hender som legger sedler i en stemmeurne

Det er flere elementer ved resultatet som er bra, og som det er viktig at vi synliggjør. Det er bra at man har klart å finne penger og at partene ikke aksepterte arbeidsgivers påstand om at det ikke var noe økonomisk ramme til fordeling. Resultatet viser at dette var feil.

Det er også bra at det ikke er avsatt en pott til lokale forhandlinger. Det er kun gjennom sentrale tillegg vi kan sikre lønnsutvikling for alle statsansatte.

LO Stat og NTL gikk inn i årets forhandlinger med et tydelig krav om et sentralt generelt kronetillegg. Dette kravet var godt forankret blant medlemmene.

Resultatet i tariffoppgjøret er et generelt prosenttillegg sentralt, og et noe høyere prosent på de lønnstrinnene der det er flere kvinner kan ivareta en likelønnsprofil. Men vi kan ikke legge skjul på at vi er svært misfornøyd med at tillegget, nok en gang, er gitt som prosenttillegg på hele lønnstabellen.

Dette betyr at de som har minst skal få minst - og de som har mye skal få enda mer. Et kronetillegg ville betydd mye for de som tjener minst, men samtidig sikret alle statsansatte. Dette er et spørsmål om fordelingsprofilen.

Lønnsdannelsen er en av de viktigste fordelingsmekanismene i samfunnet, og prosenttillegg legger opp til at forskjellene bare vil fortsette å øke - stikk i strid med NTLs politikk om å utjevne forskjeller mellom bunn og topp. Kun kronetillegg sikrer utjevning, og prosentillegg er et skritt i feil retning. Skal vi sikre utjevning må NTL øke trykket opp mot alle sentrale parter slik at vi får et tariffresultat som sikrer kronetillegg.

Mange har pekt på den spesielle konteksten for årets tariffoppgjør. Det er liten tvil om at korona har skapt litt lavere forventinger til hva vi trodde vi kunne få til. Men de siste månedene med nedstenging har også vist oss hvem det er som må møte på jobb, hvem som ikke kan sendes hjem, men som kanskje må utsette seg selv for større risiko.

Deres forventing til hva dagens kontekst kunne ha vist oss, når applausen fra balkongene har stilnet, var heller at arbeidet de gjør ville bli anerkjent i form av et likt kronetillegg til alle. Vilje og evnen til ekstra innsats i krevende tider er viktig. Ved fordeling av samfunnets verdiskapning i årets lønnsoppgjør kunne dette vært synliggjort på en annen måte enn ved at de lavest lønte også denne gangen får det laveste kronebeløpet. Dette resultatet sender helt motsatt signaler.

Vi kan ikke lenger være med på resultater i tariffoppgjørene som vi ikke er fornøyd med, og som fører til at forskjellene øker. Vi kan ikke kun oppsummere med at det var det vi fikk til nå, og slå oss til ro med at det neste gang skal bli bedre.

Vi må være klare på hvilken lønns- og fordelingspolitikk NTL står for. Vi kan ikke stille oss bak et resultat for økte forskjeller og mener det er viktig at medlemmer ser at det er i NTL det finnes kampvilje til å sloss for noe bedre.

Nærmere informasjon om når og hvordan uravstemningen skal gjennomføres vil bli sendt ut så raskt dette er klart fra forbundet.

Publisert 27. okt. 2020 11:39 - Sist endret 27. okt. 2020 11:39