Aktuelt - Side 5

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var en av de meldingene som kom i Parat UiOs åpne møte for UiO-ansatte om pensjon for statsansatte den 28.11.11. Parats advokat Andreas Grunde Rabben Moen sa at dersom man begynner å ta folketrygden og pensjon fra Statens Pensjonskasse ut til ulik tid kan man lett gå i en felle og tape penger.

Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, presiserte i sitt innlegg at YS vil avklare endelig sin holdning til de gjeldende pensjonsordningene i Staten på nyåret 2012, men at tema uansett vil være politikermat i flere år framover. Pensjonsreformens forhold til uføreytelser og etterlattepensjoner er således fremdeles uløst i det systemet vi har nå.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

UiO provoserer sine ansatte ved å innføre kutt i permisjonsordningene fordi kuttet er knyttet til problematikken omkring midlertidige ansettelser. Dette mener UiOs hovedtillitsvalgte i sin debattartikkel i Dagens Næringsliv tirsdag 2. januar 2012. Artikkelen er et tilsvar til DN 21.12.2011, der avisen på lederplass mener at organisasjonene må bestemme seg for hva de liker minst: Redusert bruk av midlertidige ansettelser eller innstramming i permisjonspraksis.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Konsekvensen av løse ansettelsesforhold er negative både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Den ansatte får ikke økonomisk forutsigbarhet og trygge rammer rundt sine liv. Arbeidsgiver får ikke lojale, yrkesstolte og kulturbærende ansatte. Noe som åpenbart vil vises på bunnlinjen over tid. Dette uttaler Parats ledelse i sitt nyhetsbrev nr 1/2012

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

UiOs miljørådgiver har startet et nyhetsbrev Miljønytt

I første nummer er det fokus på passivhus og plusshus, men det er også en oversikt over kurs og aktiviteter framover.

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Det økonomiske overskuddet som skapes i arbeidslivet skal komme alle til gode, også arbeidstakerne, sier Hans-Erik Skjæggerud i sin leder i siste nyhetsbrev.  Dette nyhetsbrevet har mye stoff om hovedtariffoppgjøret.

Du kan også lese om Parats utdanningsstipend, og om Parats nye organisering med et landsmøte.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs årsmøte ble avviklet i personalkantina på UB mandag 12.3. Årsmøtet var godt fornøyd med styrets innsats gjennom 2012 og godkjente årsrapport, regnskap og budsjett for 2012.

To nye resolusjoner ble også enstemmig vedtatt, som kommer i tillegg til de tre som ble vedtatt i årsmøtet 2011.

Valgene gav Parat UiOs styre to nye medlemmer, Anne Innes fra Institutt for geofag og Magnus Hovland fra USIT.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Mens blåsnippene i norsk næringsliv mener at konkurranseutsetting er det eneste saliggjørende, omtales konkurranseutsetting ofte negativt av arbeidstakersiden. Sannheten og løsningen ligger nok et sted midt i mellom." Dette skriver Parats leder i nyhetsbrev nummer 3/2012.

I dette nyhetsbrevet får vi også vite at det på første landsmøte skal vedtas et arbeidslivspolitisk program. Det betyr at vi skal være med å vedta hvilke politiske standpunkter vår organisasjon skal jobbe etter. Alle medlemmer kan sende saker og synspunkter til mailadressen: program@parat.com

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS, Unio og LO har i dag brutt de sentrale forhandlingene i Staten. Bakgrunnen er at Staten som arbeidsgiver ikke viser forhandlingsvilje. Arbeidstakersiden ser derfor ingen grunn til å fortsette forhandlingene.

Dette innebærer at oppgjøret går til mekling for å få hjelp av Riksmekleren til å finne en løsning. Partene håper å avslutte meklingen før pinse, altså innen 25. mai. Kommer man fortsatt ikke til enighet blir det streik.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I lederen for Parats nyhetsbrev nummer 4 er løse tilsettingsopphold i søkelyset, hvordan arbeidsgivere bruker vikarer og innleid arbeidskraft i stedet for å ansette i fast stilling.

Midlertidige ansettelser er også tema på UiO der de hovedtillitsvalgte nylig hadde møte med UiOs ledere for å se på måter å få ned bruken av denne typen tilsettinger.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I tråd med vedtektene i Parat kunngjøres første ordinære landsmøte, som finner sted 14. og 15. november 2012 i Trondheim.

I tilknytning til landsmøtet blir også den årlige Paratkonferansen arrangert. Landsmøtedelegatene er invitert også til Paratkonferansen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I forbindelse med Paratdagene 2012 avholdt Parat UiO åpent møte om IHR-prosessen ved UiO og om hvilke rettigheter de ansatte har når det gjelder omstilling.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe stilte på møtet sammen med IHR-prosjektleder Ingar Pettersen, og de viste både engasjement og interesse for de fremmøttes spørsmål og problemstillinger.

HR-direktør Anita Sandberg var også til stede og hennes foredrag om hvordan omstilling bør foregå var oversiktlig og klart.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Vi har mottatt denne uttalelsen fra en av de streikende ved Det odontologiske fakultet:

" Det er god stemningen blant de streikende tannhelsesekretærene ved det odontologiske fakultetet i Oslo. Engasjerte tannhelsesekretærer med stå på vilje og stor streikevilje. Tilbakemeldinger fra forbipasserende er utelukkende positive, enten i form av vink, klapping eller utrop som STÅ PÅ!"

Vi i Parat UiO er enige, STÅ PÅ!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I går onsdag gikk de streikende tannhelsesekretærene i samlet flokk fra Det odontologiske fakultet på Geitmyrsveien til de tre streikende foreningenes felles streikemøte på Frederikkeplassen.

Det ble en flott markering, der det ble holdt appeller fra hver av organisasjonene. Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, som marsjerte med oss fra odonten til Blindern, holdt appell på vegne av YS-Stat.

Se Uniforums omtale av appellene

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev er denne gang naturlig nok preget av streiken i offentlig sektor. I sin leder skriver Hans-Erik Skjæggerud forklaringer om frontfagsmodellen og andre forhold som kan være vanskelige å forstå for vanlige medlemmer, og gir gode begrunnelser for hvorfor denne streiken er verd innsatsen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Onsdag 30. mai er en dag jeg sent kommer til å glemme. På denne dagen skulle de streikende fra Parat UiO marsjere fra Det odontologiske fakultet på Geitmyrsveien til Blindern. Deretter delta i felles markering til støtte for streiken på Frederikkeplassen. Før vi skulle kjøre t-bane med 50 streikende til Nationalteateret for å delta på YS-streikemarkering.

Det ble en begivenhetstrik dag som her er dokumentert med bilder av vår fotograf Jan Unneberg!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS stat, LO stat og Akademikerne ble natt til 2. juni enige med staten om ny hovedtariffavtale i staten. Det ble oppnådd en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent. Oppgjøret har en innretning som sikrer alle økt kjøpekraft.