Om Parat UiO

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med ca 40 000 medlemmer tilsluttet YS (Yrkesorganisasjonenes sentralforbund). Denne uavhengigheten innebærer at ingen andel av kontingenten går til politiske partier.

Parat er åpen for alle stillingskategorier ved UiO og representert i alle sektorer i arbeidslivet . Parat har dermed kompetanse på alle områder i arbeidslivet. Dette betyr at forsikringer og andre medlemsfordeler opprettholdes uansett hvilken sektor du  velger i fremtidige jobber. Parat har gratis studentmedlemskap for dem som fortsatt studerer.

Parat UiO har fokus på nærhet til medlemmene. Det betyr at vi bistår deg som medlem i dine utfordringer på arbeidsplassen, uansett hvor store eller små de er.

Parat UiO har synlige og engasjerte tillitsvalgte som kjenner UiO, samt gjeldende lov- og avtaleverk. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre dine lønns- og arbeidsvilkår ved UiO og i arbeidslivet generelt.

Parat er opptatt av å skape gode lærings- og arbeidsmiljøer ved UiO. Parat er opptatt av livsfasepolitikk og karriereplanlegging, tilsettingsforholdene for midlertidig ansatte og at UiO har likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. Vi jobber for et grønt UiO hvor bevisstheten rundt bærekraftig utvikling er sterk blant studenter og ansatte.

Parat UiO fokuserer på godt samarbeid med de andre arbeidstakerorganisasjonene ved UiO, men Parat UiO skiller seg ut på flere områder som er viktig for deg som ansatt. Med et medlemskap i Parat UiO vil du være sikret hjelp når du trenger det og du vil få større muligheter til å påvirke din hverdag ved UiO.

Parat UiO – hjelp når du trenger det

Publisert 4. apr. 2013 16:24 - Sist endret 13. mars 2020 13:02