UiOs kutt i permisjonsadgangen er en provokasjon mot de ansatte

UiO provoserer sine ansatte ved å innføre kutt i permisjonsordningene fordi kuttet er knyttet til problematikken omkring midlertidige ansettelser. Dette mener UiOs hovedtillitsvalgte i sin debattartikkel i Dagens Næringsliv tirsdag 2. januar 2012. Artikkelen er et tilsvar til DN 21.12.2011, der avisen på lederplass mener at organisasjonene må bestemme seg for hva de liker minst: Redusert bruk av midlertidige ansettelser eller innstramming i permisjonspraksis.

De hovedtillitsvalgte er provosert

Foto: Martin Toft - Uniforum

Ansatte ved UiO har som regel fått innvilget ett års permisjon uten lønn hvis de søker seg over i annen stilling. Ifølge universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe skal ny praksis være at arbeidsgiver bare innvilger permisjon hvis det er stor sjanse for at arbeidstakeren kommer tilbake og at den nye stillingen tilfører kompetanse som er relevant for arbeidsgiver etter endt permisjon. UiO mener at dette vil gi behov for et lavere antall vikariater. Rektor har fastsatt den nye praksisen i nye administrative retningslinjer som trer i kraft umiddelbart. "Det er kanskje ikke vanlig å få permisjon fra arbeidsplassen dersom man får ny fast jobb et annet sted, men det har vært en del av totalpakken ved å være ansatt ved UiO", sier Ole Martin Nodenes i et intervju med Dagens Næringsliv.

"UiOs ledelse kutter i arbeidstakernes rettigheter og holder fast på sine egne behov", sier Ole Martin Nodenes. "UiO bør i steden gjøre det eieren (departementet) sier de skal gjøre, nemlig få ned antallet midlertidig ansatte og tilsette flere i fast stilling. Da er ikke løsningen å kutte i de ansattes rettigheter", tilføyer han. Forskerforbundets hovedtillitsvalgte ved UiO Kristian Mollestad sier i samme intervju: "Her kutter de en historisk opparbeidet rettighet med et pennestrøk og det gjør oss veldig provosert".

"At 100 av 7000 ansatte er i en ikke lovpålagt permisjon kan ikke sies å være et problem når vi vet at 21 prosent av UiOs ansatte er i midlertidige stillinger", uttaler de hovedtillitsvalgte. Saken er at UiO bruker eksternt finansierte tiltak som en grunn til å unngå fast tilsetting. Dette er et brudd på tjenestemannsloven. Når 21 prosent av UiOs ansatte er midlertidig tilsatt (stipendiater og postdoktorer kommer i tillegg) er det et alt for høyt tall i forhold til arbeidslivet for øvrig.

Statsråd Tora Aaslands beskjed er klar: "Styrene ved universiteter og høyskoler har ansvar for å redusere andelen midlertidig tilsatte ved institusjonene. [Jeg vil] .. se en redusert midlertidighet i sektoren med det første", sier hun. Hun vil følge institusjonenes arbeid og resultater på dette området gjennom etatsstyringen, og dersom det ikke blir klare forbedringer må departementet vurdere andre tiltak.

 

 

Dagens Næringslivs lederartikkel 21.12: Sint forsker!

Dagens Næringslivs debattartikkel fra de hovedtillitsvalgte

Omtale av samme sak på Parats sentrale nyhetssider

Uniforums artikkel: "Ny jobb gir ikke rett til permisjon"

UiOs nettsider om permisjon

Publisert 4. apr. 2013 13:58