Lover og avtaleverk

Det er mange lover og avtaler i arbeidslivet som regulerer arbeidsforholdet vi står i.

På denne siden finner du henvisninger til de mest relevante lover og avtaler for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Lover

 

Sentrale avtaler

 

Avtaler ved UiO

 

Andre ressurser

Tariffavtale i Offentlig sektor - Parats sentrale sider.

Medlemsfordel: Arbeidsrettslig kunnskapsdatabase Compendia med relevante lover og forskrifter, samt artikler om arbeidslivsrelaterte spørsmål.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 18. mai 2020 15:17