Medlemskap i Parat UiO

Hva koster medlemskapet?

Kontingentsatser fra 1. januar 2017:

Medlemskapet koster 1,2% av brutto månedslønn, men er begrenset oppad til kr. 459,- pr. måned. Det betales ikke kontingent av variable lønnstillegg som overtidsbetaling.
Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke contingent. 

Husk også at en kronesum av kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen (beløpet fastsettes og reguleres av Staten).

Pensjonister og andre utenfor aktivt yrkesliv betaler kr. 400,- pr. år - se også egne sider for Parat Pensjonist
For pensjonister er beløpet ikke fradragsberettiget.

 

Andre medlemsfordeler

 

Som arbeidstaker ved UiO bør du organisere deg i Parat fordi vi har:

  • Et forbund som tar ansvar. Med positiv grunnholdning og nærhet til medlemmene sier vi fra om forhold vi finner uakseptable. Vi tror på ulike løsninger for livets ulike faser. Enkeltmennesket er viktigere enn noen gang og vårt fokus er rettet mot våre medlemmers livskvalitet.
  • Spisskompetansen innen universitet - og høgskolesektoren som medfører at det er nettopp deg, som ansatt ved universitetet, vi jobber for.
  • Juridisk bistand i arbeidsrettslige forhold. Parat tilbyr også en times gratis konsultasjon med advokat pr. år i forhold som gjelder privatrettslig rådgivning.
  • Gunstige forsikringsordninger gjennom Gjensidige forsikring. Det er ingen obligatorisk eller tvungen forsikring i medlemskontingenten.
  • En organisasjon for hele arbeidslivet da vi organiserer medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor. Det gir et fast holdepunkt og gode erfaringer fra alle deler av arbeidslivet.

Les mer om medlemskapet på Parats sentrale sider

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 3. okt. 2017 13:17