Medlemsfordeler

Bank og forsikring

Gjensidige tilbyr fordelaktige vilkår for deg som er medlem.
Samme gunstige vilkår tilbys også til ektefelle, samboer og registrert partner forutsatt at medlemmet er kunde i Gjensidige Bank.

Medlemsavtalen gjelder på banktjenester, forsikringer, boliglån, billlån, spare- og kredittkontoer mm.
 

Parat UiO har en fast rådgiver i Gjensidige som medlemmene kan kontakte for å:

  • få fortløpende gjennomganger av medlemsfordelene til eksisterende og nye medlemmer
  • rask, god og effektiv service via telefon og e-post
  • gode og langsiktige løsninger (pris og vilkår) på skadeforsikringer
  • henvisning til andre i Gjensidige innen bank, sparing og pensjon når det er nødvendig.

Kontakt:

Glenn Hagmansen, Kunderådgiver i Gjensidige Forsikring,
E-post:  glenn.hagmansen@gjensidige.no
Telefon: 901 89 087

Juridisk bistand, rabattavtaler og andre medlemstilbud

Parats kjernevirksomhet er å gi medlemmer og tillitsvalgte bistand i arbeidsforholdet. 
I tillegg kan du som medlem nyte godt av en rekke andre tilbud.

Bistand i arbeidsforholdet
Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller om det skjer endringer på arbeidsgiversiden.

Privatrettslig rådgivning
Parat tilbyr begrenset privatrettslig rådgivning til sine medlemmer. Dette innebærer en times gratis konsultasjon med advokat i saker som ikke berører arbeidsforholdet.

Compedia - din lovsamling og elektroniske oppslagsverk 
Kunnskapsdatabase innenfor områdene arbeidsrett, folketrygd og HMS. Tjenesten inneholder 70 lover med forskrifter og en artikkelsamling om arbeidsrettslige temaer.

Utdanningsstipend
Parats utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til medlemmer som tar etter- og videreutdanning.

Rabatt på Folkeuniversitetes utdanningstilbud
10 prosent avslag på kurs hos Folkeuniversitetet.
Parat 10% rabatt på kursavgiften, begrenset oppad til 1 500 kroner.

Medlemsblad
Medlemsbladet Parat gis ut 5 ganger i året.

Parat-butikken
I Parat-butikken kan du bestille profileringsartikler og anerkjente merkevarer til fornuftige priser. Dersom du har rekruttert nye medlemmer til Parat kan du også bestille dine rekrutteringspremier i Parat-butikken.

Avtale med DFDS Seaways
Avtalen inneholder fastprisavtale for kurs- og konferanser. I tillegg er det rabatter på reiser for medlemmer.

 

Se også fordeler som er felles for alle YS-forbundene

 

 

 

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 6. mai 2019 11:53