Har du spurt dine arbeidskollegaer om de vil bli Parat medlem?

Parat/UiO ønsker flere medlemmer og for å få til det trenger vi din hjelp!

Som medlem i Parat UiO får du

 • mulighet til å påvirke i egen arbeidshverdag
 • personlig oppfølging og bistand i møter med arbeidsgiver hvis du blir sykemeldt eller havner i en konflikt på arbeidsplassen
 • mulighet til faglig utvikling gjennom ulike kurs, konferanser og utdanningsstipend
 • personlig juridisk bistand som også gjelder private forhold
 • gode rabattavtaler
 • tilgang til et stort nettverk. Husk at sammen er vi sterke!

Les mer her om medlemsfordelene i Parat
Innmeldingsskjema. 

Vær med i trekning av flotte vervepremier!

Reisegavekort

For hvert nye medlem du verver får du et lodd i den store trekningen av et reisegavekort til en verdi av 5000 kroner. Trekningen skjer på årsmøtet i Parat UiO

Vervepremie

Du kan også velge en vervepremie fra Parat UiO med en gang. For hvert medlem du verver får du valget mellom:

 1. Paratdrikkeflaske
 2. Parat PC-veske
 3. Paratsekk
 4. Parat take-away krus med lokk

Hva må du gjøre?

Send en mail til Anne Innes med "Vervekampanje" i tittelen og oppgi hvem du har vervet og hvilken vervepremie du ønsker deg.

Vervepremien fra Parat UiO kommer i tillegg til kampanjer fra Parat sentralt.

Den som verves får:

 • En Paratkopp
 • Blir med i trekningen av en Parat-ryggsekk med drikkeflaske, som trekkes på årsmøtet.

Regler for trekning av reisegavekort og ryggsekk

 • Konkurranseperioden går fra mars til februar hvert år.
 • For å være med i konkurransen må innmeldingen være registrert i Parats medlemsregister innen utgangen av februar i trekningsåret.
 • Send en mail til Anne Innes og oppgi hvem du har vervet (Husk "Vervekampanje" i tittelfeltet).
 • Trekning og annonsering av vinneren av gavekortet og ryggsekk skjer på årsmøtet.
 • Med "nytt medlem" regnes alle som melder seg inn og som ikke har vært medlem av Parat tidligere. Dersom du verver noen som har vært Paratmedlemmer tidligere må de ha vært utmeldt i minst et halvt år for å telle med i konkurransen.
 • Denne vervekampanjen gjelder for ansatte ved UiO. Se ellers ordinære vervepoengsregler.
Publisert 12. apr. 2013 14:20 - Sist endret 15. sep. 2021 09:19