Seniorpolitikk og pensjon

Seniorpolitikk

Parat har i flere år hatt som merkesak at UiO skal få gode seniorpolitiske tiltak som støtter en aldrende arbeidstaker på en god måte. Dette har resultert i en avtale om seniorpolitiske tiltak ved UiO.

Les UiOs nettsider om seniorpolitikk - her finner du hvilke rettigheter du har som ansatt mellom 60 og 70 år.

Dersom du mener at du ikke får de godene du har rett på i forhold til den avtalefestede seniorpolitikken, bør du henvende deg til din lokale tillitsvalgte.

Seniorpolitikken ved Universitetet i Oslo går i hovedsak ut på:

a) Arbeidsgiver skal legge oppgaver og arbeidsplass til rette for at du kan stå i jobb lenger
b) Arbeidsgiver skal gi deg en "Seniorsamtale" ved fylte 60 år for å avklare behov, utviklingsmuligheter m.m
c) Fra fylte 62 år får du rett på 12 ekstra fridager med lønn pr. år. NB! Dette kommer i tillegg til den ekstra ferieuken ved fylte 60 år.

Pensjon

Husk at Parat har eget pensjonistmedlemskap og velferdstilbud til seniorer. Les mer om pensjonistmedlemskap

Det er ikke målet med denne siden å gi informasjon om hva du kan få i pensjon. Denne siden gir deg lenker til de to viktigste instansene som har med din pensjon å gjøre - nemlig NAV og Statens Pensjonskasse. Den gir også en del lenker til lover og avtaler.

Forlenget tilknytning til UiO - UiOs tilbud til pensjonister

Du kan i visse tilfeller avtale med arbeidsgiver å få forlenget din tilknytning til UiO etter å ha gått av med pensjon.

Se UiOs nettsider om

"Forlenget tilknytning for pensjonist og emeritus"

"UiOs ulike tilbud for pensjonister"

 

Publisert 4. apr. 2013 15:42 - Sist endret 25. sep. 2018 23:40