English version of this page

Forsiden

Lønn

De sentrale forhandlinger for 2022 endte med enighet etter megling 26.05.2022. Se våre sider om lønn og forhandlinger for detaljer om resultatet. Det ble avsatt 0,84 % til pott i lokale forhandlinger, som ble forhandlet på høsten.

Parat forhandler på vegne av andre YS-foreninger på UiO.

Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag (Etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3) gjennomføres normalt 5 - 6 ganger per år. Krav basert på særskilt grunnlag kan leveres fortløpende, og de behandles i neste mulige forhandlinger. 

Les mer om Lokale lønnsforhandlinger og generelt om lønn og forhandlinger

På grunn av videre behandling av krav skal ALLE krav sendes inn via nettskjema. Krav på papir eller dokumentvedlegg i e-post blir ikke behandlet.

Medlemsfordeler

Bistand i arbeidsforhold

Er det forhold på din arbeidsplass du ønsker å snakke med oss om.

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgte eller hovedtilliltsvalgt Ariel Sevendal.

Vervekampanje

Verv et nytt medlem, bli med i trekningen av et reisegavekort på 5000 kroner.