Forsiden

Lønn

Det gjennomføres lokale forhandlinger på UiO etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 høsten 2019. Det ble i sentrale forhandlinger i Staten avsatt midler til lokale forhandlinger med en ramme på 1,24 %.

Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag (Etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3) gjennomføres normalt 5 - 6 ganger per år.

Krav basert på særskilt grunnlag kan leveres fortløpende, og de behandles i neste mulige forhandlinger.

Les mer om Lokale lønnsforhandlinger og generelt om lønn og forhandlinger

På grunn av videre behandling av krav skal ALLE krav sendes inn via nettskjema. Krav på papir eller dokumentvedlegg i e-post blir ikke behandlet.

Medlemsfordeler

Bistand i arbeidsforhold

Er det forhold på din arbeidsplass du ønsker å snakke med oss om.

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgte eller hovedtilliltsvalgt Asle Fredriksen

Vervekampanje

Verv et nytt medlem, bli med i trekningen av et reisegavekort på 5000 kroner.

 

Arrangementer

6. feb. 2020 15:30 - 18:00 , Auditorium 5, 2. etasje, Domus Academica/Urbygningen, Karl Johans gate 47 Legg til i kalender
12. feb. 2020 15:30 - 19:00 , Stort møterom - Georg Sverdrups hus Legg til i kalender

Parat Ung og Parat UiO inviterer til treff med øvre aldersgrense 35 år