Forsiden

Lønn

Det gjennomføres lokale forhandlinger på UiO etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1. Det er avsatt en ramme på 1,9% med virkning fra 1. juli 2018. Forhandlingene skal være avsluttet senest 31. oktober. Frist for å sende krav til Parat UiO er 15. august.

Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag (Etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3) gjennomføres normalt 5 - 6 ganger per år.

Krav basert på særskilt grunnlag kan leveres fortløpende, og de behandles i neste mulige forhandlinger.

Les mer om Lokale lønnsforhandlinger og generelt om lønn og forhandlinger

På grunn av videre behandling av krav skal ALLE krav sendes inn via nettskjema. Krav på papir eller dokumentvedlegg i e-post blir ikke behandlet.

Medlemsfordeler

Bistand i arbeidsforhold

Er det forhold på din arbeidsplass du ønsker å snakke med oss om.

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgte eller hovedtilliltsvalgt Asle Fredriksen

Vervekampanje

Verv et nytt medlem, bli med i trekningen av et reisegavekort på 5000 kroner.

 

Arrangementer

Ingen arrangementer for øyeblikket