Forsiden

Lønn

De sentrale forhandlinger for 2021 endte med enighet etter megling 27.05.2021. Se våre sider om lønn og forhandlinger for detaljer om resultatet. Det ble avsatt 1,8% til pott i lokale forhandlinger, som blir forhandlet på høsten. Skjema for innlevering av lønnskrav til Parat UiO sendes via nettskjema senest 16. august. Parat forhandler på vegne av andre YS-foreninger på UiO.

Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag (Etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3) gjennomføres normalt 5 - 6 ganger per år.

Krav basert på særskilt grunnlag kan leveres fortløpende, og de behandles i neste mulige forhandlinger. Pr 9. juni 2021 er skjema for særskilte vilkår tatt ned. Dette p.g.a. en kombinasjon av at nye krav til behandling av personopplysninger gjør at vi må fornye skjemaet, og at mange bruker dette skjemaet for å sende krav som hører til i ordinære lokale forhandlinger. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt dersom du ønsker å levere krav etter HTA 2.5.3.

Les mer om Lokale lønnsforhandlinger og generelt om lønn og forhandlinger

På grunn av videre behandling av krav skal ALLE krav sendes inn via nettskjema. Krav på papir eller dokumentvedlegg i e-post blir ikke behandlet.

Medlemsfordeler

Bistand i arbeidsforhold

Er det forhold på din arbeidsplass du ønsker å snakke med oss om.

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgte eller hovedtilliltsvalgt Asle Fredriksen

Vervekampanje

Verv et nytt medlem, bli med i trekningen av et reisegavekort på 5000 kroner.