Ordliste

Når fagforeninger og arbeidet deres blir omtalt i mediene i forbindelse med lønns- og tarifforhandlinger brukes det en mengde ord som hører til fagfeltet, og stort sett bare brukes i den forbindelse.

YS har utviklet en nettside med "Fagorganisasjonenes stammespråk" som kan være nyttig å konsultere.

Det er også mange ord som kanskje har en spesiell betydning innenfor administrasjon. Derfor er det nyttig med en ordbase.

Lurer du på hva et slikt ord betyr, kan du forsøke å slå opp I LEXIN-basen. De som ikke har norsk som morsmål kan finne engelske oversettelser samme sted.

Slå opp i --> LEXIN ordbasen

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 19. jan. 2016 15:33