Om organisasjonen

Flat struktur lokalt

Lokalt tilstreber Parat UiO en flat struktur med kort vei fra det enkelte medlem til tillitsvalgtapparatet.
Det er én hovedtillitsvalgt ved UiO. I tillegg er det lokale tillitsvalgte ved de fleste fakulteter og museer.

Dersom du har saker som du av ulike grunner ikke vil ta opp med din lokale tillitsvalgte, kan du fritt henvende deg til hovedtillitsvalgt og/eller nestleder.

Lokal styringsstruktur

Parat UiOs årsmøte er vårt høyeste organ og samles én gang i året. Medlemmene får melding i god tid før årsmøtet om at de kan spille inn saker som de ønsker å få behandlet i årsmøte. Parat UiO har også et styre som velges i årsmøtet, med representanter fra universitetets enheter. Ofte er det lokale tillitsvalgte som også sitter i styret, men ikke alltid.

Reglene for hvordan organisasjonen skal fungere lokalt er nedfelt i:

Parat UiOs vedtekter

Vedtektene ble siste gang endret under årsmøtet 2012.

Her kan du lese årsmøteprotokoller.

Parat sentralt

Parat UiO er en del av Parats "Region øst". I region øst er det regelmessig kurs for både medlemmer og tillitsvalgte, og egne regionmøter som er en del av Parat sentralt sin styringsstruktur.

Du kan lese mer om Parats organisasjon, regioner, utvalg og underorganisasjoner, politisk ledelse og sekretariatet. Gå til nettsiden parat.com og velg "Om Parat" helt til høyre i hovedmenyen.

Publisert 4. apr. 2013 16:24 - Sist endret 19. jan. 2016 15:26