Lokale lønnsforhandlinger

Kriterier som kan brukes for lønnsopprykk

Kriterier for lønnsopprykk er hjemlet i UiOs lokale lønnspolitikk:
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/lonnspolitikk.html

Lønnspolitikken er ordnet slik:

Pkt 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper
Pkt 2. Vitenskapelige stillinger
Pkt 3. Stipendiatstillinger
Pkt 4. Lederstillinger
Pkt 5. Teknisk-administrative stillinger

Les gjerne de generelle lønnspolitiske prinsippene som gjelder alle stillingsgrupper.
Deretter finner du din stillingskategori og under dem finner du kriteriene for din gruppe.

For teknisk-/administrative stillingsgrupper vil arbeidsoppgaver, ansvar og oppgaveutførelse være det mest sentrale, selv om det kan finnes mange grunner for lønnsopprykk.

Endring av stillingskode

Om dere ønsker å endre stillingskode må dere ta utgangspunkt i UiOs stillingsstruktur for teknisk-administrative stillinger:

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/stillingsstruktur.html

Stillingsstrukturen beskriver ansvarsnivå og oppgaver som tilhører de enkelte stillingskodene.
Det er stillingens grunnpreg, altså hvilket nivå hoveddelen av stillingen ligger på, som gir grunnlag for valg av stillingskode.
Lønnskravet bør derfor si noe om arbeidsoppgaver og oppgaver du er ansvarlig for.

 

Generell informasjon om lønn og forhandlinger.

Av Asle Fredriksen
Publisert 25. juni 2014 15:30 - Sist endret 1. juli 2016 11:30