Skjemaer for lønnsforhandlinger

På grunn av videre behandling og et stort antall krav, har Parat UiO, i likhet med de andre foreningene på UiO, valgt å gå bort fra søknadsskjemaer basert på papir eller word. Vi tar nå kun i mot søknader levert via nettskjema. Hvis du hjelper andre med å fylle ut skjemaet så må den skjemaet gjelder være pålogget som bruker på maskinen, siden skjemaet henter informasjon automatisk.

Søknadsskjemaer og frister

Hovedavtalens pkt 2.5.1 - ordinære lokale forhandlinger

Frist for levering av krav 2021 er senest 16. august.

Lever via nettskjema: https://nettskjema.no/a/208886 

 

Hovedavtalens pkt 2.5.3 - Særlige vilkår

Lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 2.5.3 holdes 5 til 6 ganger i året ved UiO.

Krav til 2.5.3 kan leveres fortløpende. Innkomne krav tas i første mulige forhandling etter at kravet er sendt oss. I følge tariffavtalen skal krav presenteres for motparten senest 14 dager før forhandling. I tillegg trenger vi noe tid til å behandle krav før vi sender det til arbeidsgiver. Krav må derfor være oss i hende senest tre uker før forhandlingsdato. Krav som ankommer senere enn dette kommer med i neste forhandling.

Forhandlingsdatoer for 2021 er 4. februar, 25. mars, 10. juni, 2. september og 2. desember.

Siden 2.5.3-forhandlinger kun er beregnet for noen få, særskilte vilkår anbefaler vi å ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for en samtale før innsending av skjema. Parat kan ikke fremme krav som ikke møter betingelsene i tariffavtalen.

2.5.3-forhandlinger er ikke en ankemulighet for krav som ikke går igjennom i 2.5.1.

Kravskjema for forhandlinger etter Hovedavtalens pkt 2.5.3:

Skjema for 2.5.3 er tatt ned for fornyelse i henhold til nye regler om personopplysninger. Hvis du vil søke om lønnstillegg etter særskilt vilkår, ta kontakt med hovedtillitsvalgt på parat@uio.no for å få tilsendt personlig lenke til skjema.
 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 28. juni 2021 00:52