Skjemaer for lønnsforhandlinger

På grunn av videre behandling og et stort antall krav, har Parat UiO, i likhet med de andre foreningene på UiO, valgt å gå bort fra søknadsskjemaer basert på papir eller word. Vi tar nå kun i mot søknader levert via nettskjema. Hvis du hjelper andre med å fylle ut skjemaet så må den skjemaet gjelder være pålogget bruker på maskinen.

Søknadsskjemaer og frister

Hovedavtalens pkt 2.5.1 - ordinære lokale forhandlinger

Om det blir avsatt midler til lokale forhandlinger i årets oppgjør vet vi ikke før det sentrale oppgjøret er avsluttet. 

 

Hovedavtalens pkt 2.5.3 - Særlige vilkår

Lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 2.5.3 holdes 5 til 6 ganger i året ved UiO.

Krav til 2.5.3 kan leveres fortløpende. Innkomne krav tas i første mulige forhandling etter at kravet er sendt oss. I følge tariffavtalen skal krav presenteres for motparten senest 14 dager før forhandling. I tillegg trenger vi noe tid til å behandle krav før vi sender det til arbeidsgiver. Krav må derfor være oss i hende senest tre uker før forhandlingsdato. Krav som ankommer senere enn dette kommer med i neste forhandling.

Forhandlingsdatoer for 2020 er 6. februar, 2. april, 11. juni, 3. september og 3. desember.

Siden 2.5.3-forhandlinger kun er beregnet for noen få, særskilte vilkår anbefaler vi å ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for en samtale før innsending av skjema. Parat kan ikke fremme krav som ikke møter betingelsene i tariffavtalen.

2.5.3-forhandlinger er ikke en ankemulighet for krav som ikke går igjennom i 2.5.1.

Kravskjema for forhandlinger etter Hovedavtalens pkt 2.5.3:

Nettskjema for krav til 2.5.3-forhandlinger
 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 13. aug. 2020 14:04