Skjemaer for lønnsforhandlinger

På grunn av videre behandling og et stort antall krav har Parat UiO, i likhet med de andre foreningene på UiO, valgt å gå bort fra søknadsskjemaer basert på papir eller word. Vi tar nå kun i mot søknader levert via nettskjema.

Søknadsskjemaer og frister

Hovedavtalens pkt 2.5.1 - ordinære lokale forhandlinger

Frist for innsending av søknadsskjema til lokale forhandlinger 2018 er 15. august.

Ta gjerne kontakt med lokal tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for nærmere informasjon eller hjelp med nettskjema.

Nettskjema for krav til 2.5.1-forhandlinger

Hovedavtalens pkt 2.5.3 - Særlige vilkår

Lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 2.5.3 holdes 5 til 6 ganger i året ved UiO.

Krav til 2.5.3 kan leveres fortløpende. Innkomne krav tas i første mulige forhandling etter at kravet er sendt oss. I følge tariffavtalen skal krav presenteres for motparten senest 14 dager før forhandling. I tillegg trenger vi noe tid til å behandle krav før vi sender det til arbeidsgiver.

Forhandlingsdatoer for 2018 er 15. februar, 26. april, 7. juni, 6. september og 6. desember.

Ta gjerne kontakt med lokal tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for nærmere informasjon eller hjelp med nettskjema.

Kravskjema for forhandlinger etter Hovedavtalens pkt 2.3.4:

Nettskjema for krav til 2.5.3-forhandlinger
 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 27. juni 2018 17:27