2015

Publisert 26. nov. 2015 08:45

Parat UiO brukte sin mulighet til innflytelse i Parats landsmøte 2015 ved å sende de tre delegatene vi har rett til å sende. Disse delegatene var svært aktive og fikk gjennomslag for flere forslag i saker som er viktige for oss!

Publisert 22. okt. 2015 15:40

Parat UiO deltok i markeringen av Refleksdagen - 15. oktober 2015

Publisert 28. apr. 2015 15:11

Årsmøtet 9.mars vedtok en resolusjon angående valgt eller tilsatt faglig ledelse ved UiO. Årsmøtet gikk inn for tilsatt faglig ledelse på åremål på alle nivåer - institutter, fakulteter og sentralt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 2. feb. 2015 18:15

28. januar arrangerte YS, UNIO og LO politisk streik til forsvar for arbeidsmiljøloven, med markeringer over hele landet. Her er en rapport fra markeringen foran Stortinget hvor Parat UiO var godt representert.