2011

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat vil i 2011 ha et spesielt fokus på medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Dette er vår flaggsak og målet er at våre tillitsvalgte, gjennom økt kunnskap og kompetanse, skal bli enda bedre rustet i møte med arbeidsgiverne.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) stiller store krav til partene i arbeidslivet. Vi skal alle bidra til å nå målene om redusert sykefravær, om å få seniorene til å være i arbeidslivet lenger og om å bidra til at personer med redusert funksjonevne kommer i arbeid.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat har tatt til orde for at man må se på offentlig tjenestepensjon på nytt, og setter nå i gang et internt arbeid med å sikre en konkurransedyktig, offentlig tjenestepensjon også for årskullene født etter 1958. Målet er en samlet fagbevegelse, som kan forme en tjenestepensjon som er bra for alle ansatte i offentlig sektor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene har de siste dagene oppnådd noe mer innflytelse i prosessen Internt handlingsrom. De hovedtillitsvalgte i NTL UiO, Akademikerne, Forskerforbundet og Parat UiO står sammen om at dette ikke er godt nok - arbeidsgiver forholder seg ikke til Hovedavtalen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs leder Ole Martin Nodenes er også leder av regionalpolitisk utvalg øst (RPU) og var derfor fasilitator/vertskap for regionkonferansen på Gardermoen. Dag én var viet til Parats flaggsak 2011: "Medvirkning og medbestemmelse", mens dag to hadde inkluderende arbeidsliv som tema. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Konstruksjonen Parat er med sin organisering av medlemmer på tvers av sektorer og virksomheter, unik i norsk fagbevegelse.  Denne måten å forene felles interesser på til tross av noen ulikheter, gir Parat en ekstra dimensjon som ingen andre arbeidstakerorganisasjoner i Norge kan vise til", uttaler Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud i dagens lederartikkel. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Uttrykk som "å jobbe smartere" oppfattes i beste fall som morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet", sier Astrid Waaler Kaas i et debattinnlegg om prosessen "Internt handlingsrom" (IHR) i Uniforum 05 den 31.03.11. "Mangel på (riktigI) informasjon, eller dårlig planlegging kan føre til at en prosess oppleves som rotete".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I dagens lederartikkel fremhever Parats leder Hans-Erik Skjæggerud at kampen for likelønn mellom kjønnene ikke er over, heller ikke i offentlig sektor. I årets mellomoppgjør har statlig og kommunal sektor frist til 1. mai om å bli enige. Hovedkravet er reallønnsvekst for alle.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Partene i staten kom fredag kveld i havn med årets mellomoppgjør. Dette oppgjøret handler bare om penger. "Jeg er veldig fornøyd med størrelsen på det generelle tillegget", uttaler Ole Martin Nodenes, "de statsansatte får drøye 7000 kroner og det er viktig for å beholde kjøpekraften".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var IT-direktør Lars Oftedal klar på da Aslak Bonde spurte om UiO følger gjeldende lover og regler om innsyn i medarbeidernes e-post. Parat UiOs åpne debattmøte "Overvåkes arbeidsdagen" torsdag 5. mai var godt besøkt og innholdet interessant.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS/Parat oppfordrer både straighte og skeive medlemmer til å delta i årets parade under Skeive dager i Oslo - lørdag 25. juni kl. 13 i Oslo under YS-fanen.

YS' arbeidsgruppe for likestilling for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner arbeider med å organisere deltakelsen under parolen "Likeverd i arbeidslivet".

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sin leder for nyhetsbrev nummer 5/2011 skriver Hans-Erik Skjæggerud at vi i lønnsforhandlingene fikk utbytte av verdiskapningen i offentlig og privat sektor, samtidig som forhandlerne tok hensyn til den økonomiske situasjonen i verden. Oppgjøret endte med enighet mellom partene. Dersom også årets oppgjør hadde endt opp hos meglingsmannen ville det vært grunnlag for å stille spørsmål ved hele forhandlingssystemet, sier han.

I nyhetsbrevet omtales også økningen i grunnbeløpet i folketrygden (G), og hva som skjer med Paratmedlemskapet når du blir pensjonist. Les hele nyhetsbrevet nedenfor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

7 millioner til lokale forhandlinger for 7000 ansatte er nesten umulig. Dette sier Ole Martin Nodenes i en kommentar til størrelsen på potten til lokale forhandlinger i år. Både arbeidsgiver og organisasjonene er smertelig klar over problemet, og søker å komme fram til en fornuftig måte å gjennomføre dette på.

I mellomtiden strømmer søknader til 2.3.4-forhandlingene i juni inn. Har du vesentlig endret stillingsinnhold kan også du søke - Les om 2.3.4. her

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev varsler at organisasjonens første landsmøte blir i november 2012 i Trondheim.

Andre saker er Offentlig tjenestepensjon, Ryanairsaken og konflikt med Spekter.

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud takker i nyhetsbrev nr. 9/2011 alle medlemmer som har engasjert seg i artikler og på tv i høst i forbindelse med konsekvensene av avtalen om fleksibel alderspensjon for offentlig ansatte.

"Flere av dem som er brukt som eksempler i pressen har vært Paratmedlemmer", sier han. Det nye systemet medfører en rekke nye utfordringer, og Parat har engasjert seg sterkt i behovet for endringer i offentlig tjenestepensjon, slik at den harmonerer med ny fleksibel alderspensjon. Det gjør den ikke i dag.

Les resten av nyhetsbrevet nedenfor