Årsmøtet 2012 - to nye resolusjoner ble enstemmig vedtatt!

Parat UiOs årsmøte ble avviklet i personalkantina på UB mandag 12.3. Årsmøtet var godt fornøyd med styrets innsats gjennom 2012 og godkjente årsrapport, regnskap og budsjett for 2012.

To nye resolusjoner ble også enstemmig vedtatt, som kommer i tillegg til de tre som ble vedtatt i årsmøtet 2011.

Valgene gav Parat UiOs styre to nye medlemmer, Anne Innes fra Institutt for geofag og Magnus Hovland fra USIT.

 

 

Resolusjonene

De to nye resolusjonene som ble vedtatt handlet om Grønt UiO og om IHR-prosessen.

Parat UiO ønsker at UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet skal lykkes og vil arbeide for at de ansatte bevisstgjøres til å gjøre grønne valg. Parat UiO vil i 2012 levere en kravliste til arbeidsgiver over tiltak vi mener er nødvendige for å lykkes i dette arbeidet.

IHR-prosessen innebærer effektiviseringsgevinster og innsparinger, og Parat UiO ønsker at innsparinger som følge av effektiviseringer deles med de ansatte. Parat UiO ønsker dialog mellom partene på UiO for å se om innsparte midler kan fordeles mellom de ansatte og arbeidsgiver, noe som Hovedtariffavtalen i Staten (pkt. 2.3.5 B) åpner for.

Resolusjonene fra fjoråret dreier seg om at UiO må bli en aktiv Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA-bedrift), at Parat UiO vil følge prosessen rundt internt handlingsrom tett, og at Parat UiO skal arbeide langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte ved UiO, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg.

Endringer i styret

Ole Martin Nodenes ble gjenvalgt som leder for Parat UiO for en ny periode.

Eva Østby Magnussen fra Farmakologisk institutt gikk ut av styret og ble valgt inn i valgkomiteen. Elisabeth Seland fra Matematisk institutt gikk også ut av styret. Berit Rødsand gikk fra varaplass til hovedrepresentant i styret, mens Elin Frøshaug gikk motsatt vei og ble valgt som 1. vara. Marta Buday gikk ut som varamedlem og nytt 2. varamedlem ble Marit Gamst Markussen fra Kulturhistorisk Museum.

Gry Cathrin Moen fra Teknisk avdeling - Driftsområde Geitmyrsveien og Tøyen, ble gjenvalgt for 2 nye år.

To nye styremedlemmer ble valgt inn, Magnus Hovland og Anne Innes. Magnus Hovland er seniorrådgiver i Gruppe for digitale medier i læring ved USIT og Anne Innes er førstekonsulent ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ny og oppdatert liste over styrets medlemmer vil komme om ikke lenge på Parat UiOs nettsted.

Ole Martin Nodenes' kommentar til årsmøtet

Les Ole Martin Nodenes' blogginnlegg om årsmøtet 2012 her.

Vinnerne av vervekampanjen 2011

1. premien, et reisegavekort vedi 5000,- ble vunnet av Eva Østby Magnussen.

2. premien, en tursekk- ble vunnet av Tove Maria Terjesen.

3. premien, en praktisk drikkeflaske- ble vunnet av Kristian Omnes.

 

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58