Alle taper på løse tilsettingsforhold - Parats nyhetsbrev nr 1/2012

Konsekvensen av løse ansettelsesforhold er negative både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Den ansatte får ikke økonomisk forutsigbarhet og trygge rammer rundt sine liv. Arbeidsgiver får ikke lojale, yrkesstolte og kulturbærende ansatte. Noe som åpenbart vil vises på bunnlinjen over tid. Dette uttaler Parats ledelse i sitt nyhetsbrev nr 1/2012

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

 

 

Leder
Årets flaggsak er «Usikre ansettelsesforhold – løse tilknytningsformer i arbeidsforhold». Denne saken setter vi høyt på dagsorden fordi vi opplever en negativ utvikling fra hovedregelen om faste ansettelser til løsere tilsettingsforhold som vikar, midlertidig tilsatt og innleie av arbeidskraft. Dette er en utvikling vi har sett i Europa over lengre tid, og som vi nå i stadig større grad kjenner på også her i landet.

Dette er en utvikling Parat som arbeidstakerorganisasjon ikke kan sitte stille å se på. Konsekvensen av løse ansettelsesforhold er negative både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Den ansatte får ikke økonomisk forutsigbarhet og trygge rammer rundt sine liv. Arbeidsgiver får ikke lojale, yrkesstolte og kulturbærende ansatte. Noe som åpenbart vil vises på bunnlinjen over tid. Samfunnet må ta større ansvar for individer som står mellom to jobber, og forbruk som generer økonomisk vekst trues. Det er dermed i alles interesse å kjempe mot denne utviklingen. Parat har forstått dette. Nå må vi få arbeidsgivere og myndigheter til å forstå det samme.

Med henvisning til den utviklingen vi ser på dette området var det derfor ikke veldig overraskende at Norwegian, i forbindelse med sin storsatsning for fremtiden med kjøp av flere hundre nye fly, var tydelig på at tilknytning av personell til satsningen skal skje gjennom innleie – ikke fast ansatte. Videre at de ikke ønsker å tilsette flere i Norge fordi dette er for kostbart. Ved å gi disse signalene setter de seg i førersete for en strategi som ligner på den vi har sett Ryanair har gjennomført, og som er direkte ansattfiendtlig.

Norwegian sin eventyrlige vekst så langt har skjedd gjennom betydelige bidrag fra fast ansatte, profesjonelle, lojale og yrkesstolte ansatte, som har ønsket å yte maksimalt for gjøre Norwegian så bra og sterk som mulig. Et bidrag som nå setter Norwegian i stand til å satse som de gjør.

Norwegian, SAS og andre selskaper opererer i et krevende konkurransemiljø med andre utenlandske selskaper som for eksempel Ryanair. Svaret på denne konkurransen er imidlertid ikke å gjøre det samme som dem. Parat skal fortsette sin kamp mot useriøse arbeidsgivere som Ryanair. Vi skal kjempe for hovedregelen om fast ansettelse, rimelige lønns- og arbeidsforhold. La oss håpe vi slipper å føre den kampen mot Norwegian.

Flaggsaken i 2011 var «Ta ansvar! – Samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen». Den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten Norge er bygget er medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidsplass- og hverdag gir gevinst til både arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunn. Det er ingen tvil om denne modellens betydning for den økonomiske utviklingen Norge har hatt de siste 50 årene. Likevel opplever vi at arbeidsgivere i stadig større grad ikke inkluderer de ansatte og sørger for involvering. Et eksempel på utviklingen finner vi paradoksalt nok i staten. YS-Stat leder, Pål Arnesen, tidligere nestleder i Parat, gikk nylig så langt som å fremholde at han opplever et brutalisert partsforhold i staten. En rekke eksempler understøtter dette. Nylig viste Parat til dette gjennom medieoppslag om Departementenes Servicesenter sitt forsøk på å privatisere vakt- og sikkerhetsoppgaver i departementene. Dette skjedde uten involvering av de ansatte. Denne uken presenterte regjeringen ulike alternativer for det fremtidige regjeringskvartalet. Arbeid som har skjedd uten god nok involvering av de ansatte. Ansatte som faktisk har sin arbeidsplass i disse byggene.

Ovenstående viser at Parat gjennom sitt fokus på flaggsakene har truffet to nerver i den norske arbeidslivsutviklingen. Vi aksepterer ikke denne utviklingen og vil fortsette arbeidet for å snu den!

Med ønsker om en lysere februar.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
 

Parats prinsipper, strategier, samfunns- og arbeidslivspolitikk 2013 til 2015
I forkant av Landsmøte i november 2012 og de vedtak som skal gjøres der for neste treårs periode, har hovedstyret nedsatt to utvalg for å utarbeide grunnlag for dette.

Utvalgene er i gang og vil orientere om arbeidet sitt når de har kommet litt videre, og gi mulighet for medlemmer og tillitsvalgte til å gi innspill på hva som bør være med i neste periode. Om det allerede nå er noen som sitter på innspill til prinsipprogram, strategisk plan eller samfunns- og arbeidslivspolitiske områder som de mener det er viktig å ha med i arbeidet er de mer enn velkommen til å gi disse til hans-erik.skjeggerud@parat.com .  

Driftstilskudd og opplæringsmidler
Først må vi gjøre det klart at driftstilskudd og opplæringsmidler er to helt forskjellige ting, men i år har disse felles søknadsfrist 1. mars.

Driftstilskudd
Driftsstøtten utbetales etter søknad til grupper med minimum fem fullt betalende heltids, eller deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Les mer HER

Opplæringsmidler
Gruppene kan søke om opplæringsmidler fra Parat. Vi gjør oppmerksom på at den primære målgruppen for opplæringsmidler er tillitsvalgte. Les mer HER

Retningslinjer for valg av delegater til landsmøte
Parats medlemsgrupper er i regelen ledet av én hovedtillitsvalgt. Disse vil i utgangspunktet, og såfremt de har 15 medlemmer eller mer, kunne velge delegat(-er) til Parats Landsmøte.

I noen tilfeller vil et medlem kunne være medlem av flere underorganisasjoner i Parat. I så tilfelle må det enkelte medlem, i forbindelse med valg til Landsmøtet, avklare hvilken underorganisasjon vedkommende skal regnes som en del av. Medlemskap i Parat-Ung og Parat-Pensjonist har ikke betydning i denne sammenheng.

Siste revisorbekreftede medlemstall (normalt 1. juli) forut for innkalling til Landsmøtet legges til grunn ved tildeling av delegater. Studenter, lærlinger og passive medlemmer inngår ikke i beregningen av medlemstall.

De som vil la seg representere på Landsmøtet må innen 1. august varsle sekretariatet om sin deltakelse. I varselet skal det fremkomme hvor mange medlemmer de representasjonsberettigede representerer, og hvor mange delegater de vil stille med. Navn på deltagerne må være sendt inn til sekretariatet før 1. september. Les mer HER

Retningslinjer for enkeltmedlemmer og medlemsgrupper under 15
Parats administrasjon skal veilede og tilrettelegge slik at enkeltmedlemmer og medlemsgrupper uten direkte representasjon til Landsmøtet kan oppnå slik representasjon.

Medlemsgrupper under 15 medlemmer kan selv velge å slå seg sammen uavhengig av region- eller sektortilknytting slik at de oppnår representasjon. Den sammenslåtte gruppen kan da selv velge delegat til Landsmøtet.

Enkeltmedlemmer og medlemsgrupper som ønsker hjelp til å slå seg sammen med andre grupper for å oppnå representasjon, skal innen 15. mai sende e-post til administrasjonen om dette. Administrasjonen skal innen 20. mai sende returmail med navneliste inneholdende kontaktopplysninger og antall medlemmer på alle grupper/tillitsvalgte som har meldt sin interesse for slik sammenslåing. Les mer HER

Øvrige frister er som for ordinære representanter til Landsmøtet.

Søker partner for felles landsmøtehygge
Parat-bladet ønsker å lage en sak om en liten forening i privat sektor på under 15 medlemmer som ønsker å være representert på Landsmøtet.

For å være representert trenger de som kjent en samarbeidspartner slik at de samlet passerer 15 medlemmer. Kjenner du til en slik gruppe er det fint om du tipser redaktøren på e-post: trygve.bergsland@parat.com .

Kurs i Parat
Informasjon om alle Parats kurs finnes i vår kurskalender . Her kan du også melde seg på kursene. Spørsmål om kurs sendes til kurs@parat.com .

Grunnopplæringen
Trinn3 for privat sektor og spekter område 1-9
Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i privat sektor og spekter område 1-9 som har gjennomført trinn1 og 2. Kurset avholdes 14.-16. mars 2012 på Sanner Hotell på Gran på Hadeland. Påmeldingsfrist 1.februar 2012.

Fordypningskurs:
Kurs i Økonomiforståelse
Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i privat sektor og Spekter område 1-9 som har gjennomført grunnopplæringen trinn1-3. Kurset avholdes 19. til 21. mars 2012 på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten. Påmeldingsfrist 6.februar 2012

Kurs i forhandlingsteknikk for statlig sektor:
Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i statlig sektor som har gjennomført grunnopplæringen trinn1-3. Kurset avholdes på Quality Hotel Olavsgaard 20-22.mars 2012. Påmeldingsfrist 7. februar 2012

Butikken pusses opp
Parat-butikken vil bli presentert i ny drakt fra 1. februar i år. Her kan du ta en sniktitt før den er ferdig:
       

Landsmøtekampanjer
Det vil bli igangsatt flere aktiviteter i forkant av årets Landsmøte. Målet er å stimulere og bidra til økt aktivitet lokalt, i tillegg til å gjøre det enkelt og morsomt å synliggjøre Parat.

Vi vil legge til rette for flere kreative tiltak og «vågestykker» som skal gi økt synliggjøring, økt profilering, økt kjennskap og flere medlemmer knyttet til Parat. Vi skal gjøre det lett å begeistre medlemsgrupper slik at de kaster seg over kampanjematerialet.

Kontingent for 2012
Hovedstyret har som kjent vedtatt nye maksimalsatser for kontingent, gjeldende fra 1. januar 2012.

Kontingenten til Parat for 2012 er 1,2 prosent, maksimalt 386 kroner per måned. For medlemmer i BYEM (Parat Media, Tannhelsesekretærenes Forbund, og Parat Nav) er kontingenten 1,4 prosent, maksimalt 451 kroner per måned. Kontingenten skal trekkes av all lønn og faste tillegg, men overtid skal ikke være med i trekkgrunnlaget.
For ikke yrkesaktive og ikke yrkesaktive pensjonister er kontingenten 250 kroner per år. Lærlinger og studenter betaler ikke kontingent.

Parats på Facebook og Twitter
Nå har vi snart 1600 tilhengere på Facebook, men vi er sikre på at det er mange av Parats medlemmer som ikke har trykket «liker» ennå. Målet med vår tilstedeværelse på facebook (og Twitter) er å få en enkel plattform for dialog med medlemmer og tillitsvalgte.

Alle kan legge ut saker på Parats Facebookside . På den måten er det mulig å dele interessante saker og erfaringer med andre som har de samme interessene. Du finner oss på Twitter-konto: @Parat_YS

Kundeservice
Gjensidiges kundesentre er kåret til forsikringsbransjens beste i 2011 i TNS Gallups kundeserviceundersøkelse.

Selskapet sier selv at de har gjennomført flere hundre store og små tiltak for å styrke kundeorienteringen, og gjøre det til en bedre opplevelse å være kunde i Gjensidige.
– Dette er ikke flaks. Det er resultat av langvarig og systematisk arbeid med kundeorientering. Fremfor alt er det en pris til alle våre medarbeidere som står på for kundene hver dag, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Tips og tilbakemeldinger:
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Lill J. Fischer, e-post lill.fischer@parat.com , mobil 908 81 007Vennlig hilsen
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud
Nestleder i Parat, Vegard Einan
Generalsekretær i Parat, Trond R. Hole

Publisert 4. apr. 2013 13:58