Streik ved UiO - Vi krever samme lønnsvekst som privat sektor

Parat UiOs medlemmer ved Det odontologiske fakultet og Samordna opptak er tatt ut i streik. Meklingen i årets lønnsoppgjør i statlig sektor førte ikke frem. Ellers på UiO er flere hundre ansatte også i streik.

 

Partene kom ikke til enighet i natt. Staten som arbeidsgiver mener at statsansatte fortjener mindre lønnsopprykk enn industriarbeiderne i konkurranseutsatt privat sektor. Dermed ville etterslepet mellom privat og statlig sektor blitt enda større enn det allerede er. Det kunne ikke partene på arbeidstakerorganisasjonene akseptere. Ved UiO betyr det at flere hundre ansatte tas ut i streik.

Hovedbudskapet for YS Stat er:

- Vi krever samme lønnsvekst som privat sektor

- Gode tjenester krever god kompetanse - det er ikke gratis

 

Les utvidet grunnlag for streiken: YS Stat er i streik fordi

Følg med på Parats dekning av saken

Følg med på YS' dekning av saken

Av Ole Martin Nodenes
Publisert 4. apr. 2013 13:58