Rungende JA til ny Hovedtariffavtale i Staten

Medlemmene i YS-Stat har sagt et rungende JA til ny Hovedtariffavtale i Staten. Godt over 90% av stemmene fra Parat-medlemmene var JA til resultatet. 

Her er pressemelding fra YS-Stat

PRESSEMELDING 22. Juni 2012   

YS Stat har sagt ja til årets lønnsoppgjør Fredag ble resultatet av uravstemningen blant YS Stats medlemmer klart. 50 prosent har stemt. Av disse har 90 prosent sagt ja til resultatet som foreligger i årets lønnsoppgjør. - Jeg er fornøyd med at så mange har stemt ja. Dette viser at medlemmene våre er enige i at det lønte seg å streike, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

 - Selv om så mange som 90 prosent av de avgitte stemmene er ja-stemmer, må vi følge YS Stats vedtekter. Her slås det fast at to tredjedeler av medlemmene må ha godtatt resultatet. Om dette ikke er tilfelle, er avstemmingen kun rådgivende. Derfor har YS Stats sektorstyre i dag fulgt oppfordringen fra medlemmene, og vedtatt resultatet, sier Arnesen.

Den økonomiske rammen for oppgjøret i staten ble på om lag 4,1 prosent. Det innebærer et generelt tillegg på minimum 12 000 kroner per år til alle.

Her finner du møteboken fra oppgjøret for YS Stat, tillegg til protokollen, den nye hovedtariffavtalen, forhandlingssteder, med mer.

For mer informasjon; kontakt Leder i YS Stat Pål N. Arnesen; tlf 916 38 608.

Politisk rådgiver Marit Momrak Wright; tlf 91 88 11 92

Av Ole Martin Nodenes
Publisert 4. apr. 2013 13:58