Parats Nyhetsbrev nummer 4

I lederen for Parats nyhetsbrev nummer 4 er løse tilsettingsopphold i søkelyset, hvordan arbeidsgivere bruker vikarer og innleid arbeidskraft i stedet for å ansette i fast stilling.

Midlertidige ansettelser er også tema på UiO der de hovedtillitsvalgte nylig hadde møte med UiOs ledere for å se på måter å få ned bruken av denne typen tilsettinger.

 

 

Nyhetsbrevet handler ellers om konflikten i Norwegian, tarifforhandlingene 2012 og om at behandlingene av søknadene om utdanningsstipend i Parat er forsinket.

Se hele nyhetsbrevet her

Publisert 4. apr. 2013 13:58