YS ble enige med Staten - streiken avblåst

YS stat, LO stat og Akademikerne ble natt til 2. juni enige med staten om ny hovedtariffavtale i staten. Det ble oppnådd en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent. Oppgjøret har en innretning som sikrer alle økt kjøpekraft.

<p>P&aring;l Arnesen, leder i YS-Stat (Foto: Jan Unneberg)</p>

 

Partene ble enige om følgende:

- Alle får et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2012.
Dette tillegget er innrettet slik at alle i lønnstrinn opp til og med 55 får 12.000 kroner. Lønnstrinn 56 til 98 heves med 2,70%.

- A-lønnstabellen utvides med 3 lønnstrinn til 101. De nederste 19 lønnstrinn fjernes.

- Det gjennomføres sentrale justeringstiltak med virkning fra 1. Juli:
             Alle lønnsrammer får ett lønnstrinn på høyeste ansiennitetstrinn.
             Alle lønnsspenn løftes ett lønnstrinn i bunn og utvides med tre lønnstrinn på topp.
 

- Lønnsramme 13 overføres til lønnsramme 17. Stillingskode 1064 konsulent utgår.

- Det avsettes en pott på 1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2012. I tillegg kommer 0,1 % resirkulerte midler. Likelønn skal prioriteres.


På fellesbestemmelsene er de viktigste endringer at lørdag- og søndagstillegget økes til 40 kroner timen.

Partene har også blitt enige om en bestemmelse om at ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Dette for å motvirke at arbeidstakere i foreldrepermisjon taper lønnsutvikling.

Partene er videre enige om at likebehandlingsprinsippet for innleid arbeidskraft gjøres gjeldende i staten.

Før mellomoppgjøret 2013 er partene enige om å ha en gjennomgang av lønnsutviklingen i 2012 for de statsansatte sammenlignet med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien (NHO bedrifter). Denne gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i 2013, og reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013. Denne bestemmelsen vil styrke muligheten for at arbeidstakere i staten sikres en lønnsutvikling innenfor den samme årsramme som for NHO bedrifter.

Resultatet innebærer at alle lønnsrammer heves med 1 lønnstrinn. Dette slår positivt ut for svært mange av Parats medlemmer som har lang ansiennitet og som dermed er på topp på sin stige. For eksempel vil alle 1408 førstekonsulenter med 10 års ansiennitet eller mer være sikret en årlig lønnsøkning på nesten 18.000 kroner.

Link til Riksmeklerens møtebok finner du her: http://riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=8&fid=motebok2a&pid=372

YS Stat sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er 22. juni 2012 kl. 15.00. Det vil bli gjennomført elektronisk avstemning, nærmere informasjon om dette kommer seinere.

Det er viktig at alle sørger for å være registrert med riktig e-postadresse i medlemsregisteret. Du kan oppdatere din e-postadresse ved å logge deg inn på Medlemsportalen på www.parat.com .

Av Ole Martin Nodenes
Publisert 4. apr. 2013 13:58