En velopplagt universitetsledelse svarte på medlemmenes IHR-spørsmål

I forbindelse med Paratdagene 2012 avholdt Parat UiO åpent møte om IHR-prosessen ved UiO og om hvilke rettigheter de ansatte har når det gjelder omstilling.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe stilte på møtet sammen med IHR-prosjektleder Ingar Pettersen, og de viste både engasjement og interesse for de fremmøttes spørsmål og problemstillinger.

HR-direktør Anita Sandberg var også til stede og hennes foredrag om hvordan omstilling bør foregå var oversiktlig og klart.

<p><a href="http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/direktor/index.html">Universitetsdirekt&oslash;r </a>Gunn-Elin Aa. Bj&oslash;rneboe</p> <p><em>Foto: Hans Fredrik Asbj&oslash;rnsen</em></p>

I sitt foredrag om omstilling sa Sandberg at endring og fornying er viktig for å lykkes med UiOs strategier. Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta de ansattes interesser og omstillingsprosessene skal være medvirkningsbaserte. Både arbeidsgiver og -taker deler et ansvar for å få til åpenhet og trygghet i omstillingsprosesser.

Sandberg tok til orde for å tydeliggjøre UiOs interne arbeidsmarked og å legge til rette for større mobilitet internt i organisasjonen. I diskusjonen etterpå ble det nevnt at et av Parat UiOs mål er karriereplanleggingstiltak for sine medlemmer, og det å se på hele UiO som ett marked kan åpne opp for muligheter for karriereutvikling som man ikke har ved de enkelte enheter.

 

Her er universitetsledelsens presentasjon av IHR-prosessen  (pdf)

Les mer om IHR-prosjektet på UiOs nettsider

Her er HR-direktør Anita Sandbergs foredrag om omstillingsprosesser (pdf).

Les om Omstillingsavtalen på UiOs nettsider

Publisert 4. apr. 2013 13:58