Stemningsrapport fra streikestanden ved Det odontologiske fakultet

Vi har mottatt denne uttalelsen fra en av de streikende ved Det odontologiske fakultet:

" Det er god stemningen blant de streikende tannhelsesekretærene ved det odontologiske fakultetet i Oslo. Engasjerte tannhelsesekretærer med stå på vilje og stor streikevilje. Tilbakemeldinger fra forbipasserende er utelukkende positive, enten i form av vink, klapping eller utrop som STÅ PÅ!"

Vi i Parat UiO er enige, STÅ PÅ!

Foto: Jan Unneberg

 


Marianne Amundsen som streikevakt.Streikende Marianne Amundsen i et engasjert øyeblikk. (Foto: Jan Unneberg)

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58