Første landsmøte i Parat kunngjøres

I tråd med vedtektene i Parat kunngjøres første ordinære landsmøte, som finner sted 14. og 15. november 2012 i Trondheim.

I tilknytning til landsmøtet blir også den årlige Paratkonferansen arrangert. Landsmøtedelegatene er invitert også til Paratkonferansen.

 

Se fullstendig kunngjøring her

Ved en vedtekstsendring delegerte Parat UiOs årsmøte myndigheten til å oppnevne delegater til Parats landsmøter til styret (§3 punkt 2).

Styret vil komme tilbake med mer informasjon om landsmøtet og hvem som utpekes som delegater over sommeren.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58