Nyheter - Side 10

Publisert 15. des. 2015 15:09

NTL UiO inviterer alle medlemmer på gløgg og pepperkaker i våre lokaler 

Fredag den 18.desember klokken 14:00.

Publisert 10. des. 2015 13:41

NTL UiO hadde i går vårt siste styremøte i 2015. Flere av styrets medlemmer går ut av styret etter nyttår, og foreningen vil med dette takke for innsatsen i året som har gått. 

Publisert 3. nov. 2015 18:40

NTL UiO inviterer til medlemsmøte for å diskutere og vedta foreningens krav til det kommende hovedtariffoppgjøret.

Tid: fredag 13. november kl 11 - 13 Sted: Aud 6, Eilert Sundts hus (SV)

Publisert 14. okt. 2015 08:58

Onsdag 7. til fredag 9. oktober arrangerte NTL UiO faglig-politisk uke med flere arrangementer og møter både for NTLs medlemmer og andre interesserte og nysgjerrige. Godt besøkte arrangementer og engasjerte debatter vitner om et sterkt engasjement blant medlemmene for de sakene foreninga står overfor nå og i tiden fremover.

Publisert 7. okt. 2015 19:28

10. oktober kl 14 - 15, arrangeres en internasjonal aksjon mot TISA-avtalen, og NTL UiO oppfordrer alle universitetsansatte til å møte opp på Eidsvolls plass for å markere sin motstand.

Publisert 6. okt. 2015 10:41

Forbundsleder John Leirvaag har forventninger til det kommende statsbudsjettet når det gjelder forsknings- og utdanningssektoren. Særlig opprettelse av nye studieplasser og økte midler til de vedtatte fusjonsprosessene blant flere universiteter og høgskoler er viktige saker for det kommende budsjettet.

Publisert 5. okt. 2015 16:32

Moderniseringsminister Sanner har denne uka presentert statens nye lederlønnssystem. NTL vil forsvare dagens sentrale tariffsystem mot angrepene fra både arbeidsgiver og Akademikerne, skriver NTL-leder Ellen Dalen i et leserinnlegg i Uniforum.

Publisert 23. sep. 2015 15:53

Kom og hør Gerd Liv Valla prate om lønn. Lær om det kommende hovedtariffoppgjøret. Bli med på paneldebatt på Dattera til Hagen om fagbevegelsens politiske rolle, krav og faglig-politisk samarbeid fremover.

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson
Publisert 22. sep. 2015 17:59

Andelen ledere ved UiO har økt de siste 10 årene. Dagens drøyt 300 administrative ledere har i snitt personalansvar for 8 ansatte innen teknisk-administrative stillinger. Denne utviklingen er muligens en god modell for å styre ovenfra og ned, men NTL mener det fører til dårlig personalpolitikk og lite muligheter for å få til endringer nedenfra.

Les NTL UiOs innlegg om UiOs lederøkning her

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson
Publisert 22. sep. 2015 10:33

Ansatte på fakultetene vurderer sentraladministrasjonen i lys av den store omorganiseringsprosessen som ble avsluttet i januar 2014. Samtidig gjennomfører den selv en arbeidsmiljøundersøkelse uavhengig av prosessen. Det henger ikke på greip, mener fagforeningsledere.

Les saken i Uniforum her