Flere med høyere utdanning i LO

Nye tall viser at rundt 200.000 av LOs 900.000 medlemmer har høyere utdanning. Sist ankommet var SAS-pilotene som kom inn i LO i august.

NTL-tillitsvalgt Eddie Ingebrigtsen er leder for LOs ungdomsutvalg i Oslo. Her er han i full sving med å rekruttere medlemmer under studiestarten i hovedstaden.

 

Foto: Torbjørn Næss, LO

Myten om at LO bare organiserer ufaglærte og fagarbeidere slår sprekker. Nye tall viser at LO har langt flere medlemmer med høyere utdanning enn tidligere undersøkelser har vist. Red Media har på oppdrag for LO gjennomført en undersøkelse blant LOs medlemmer for å kartlegge hvor stor del av medlemsmassen som har høyere utdanning.

1 av 4 har høyskole

Tallene viser at nesten hver fjerde medlem har minimum to år på høyskole eller univerisitet. Dette er langt flere enn tidligere antatt, og viser, ifølge LO-sekretær Are Tomasgard, at LO hele tiden utvikler seg for å være en best mulig organisasjon til å ivareta arbeidstakernes interesser.

– Flere i samfunnet tar høyere utdanning, og da er det helt naturlig at også flere av LOs medlemmer har høyere utdanning, sier Tomasgård, som mener det er to hovedgrunner til at LO vokser blant disse gruppene:

– For det første er det mange av våre medlemmer som tar videreutdanning parallelt med at de er i jobb. For det andre tar en større andel av ungdommen høyere utdanning, og det er flott at mange av de nyutdannede velger et LO-forbund når de organiserer seg som studenter eller når de kommer ut i arbeidslivet, sier Tomasgard.

Det er bare et tidsspørsmål før LO er største organisasjon for utdanningsgruppene.

LO-sekretær Are Tomasgård

Nest størst

De nye tallene gjør at LO blir nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Unio er størst. De har ifølge egen hjemmeside 320.000 medlemmer med universitets- eller høyskoleutdanning. Akademikerne har ca 178.000, og de nye tallene gjør at LO plasserer seg mellom de to konkurrentene på lista over hvem som har flest medlemmer med høyere utdanning.

Tomasgard er sikker på at LO skal fortsette å vokse:

– Det er bare et tidsspørsmål før LO er største organisasjon for utdanningsgruppene. Det skjer ikke i morgen, men vi jobber stadig sterkere for å rekruttere arbeidstakere med høyere utdanning. Vi vokser jevnt og trutt, og passerte nå i august 900.000 medlemmer totalt, og jeg ser ingen grunn til at veksten skal stoppe opp. Og siden vi øker i medlemstall, vil vi også øke i antall medlemmer med høyere utdanning, sier Tomasgård.

Ungdom

I LOs kartotek er medlemmer under 30 år definert som ungdom. Også denne gruppa har økt merkbart de siste årene. Nå er det rundt 125.000 medlemmer under 30 år i LOs forbund.

– Ungdom tar mer høyere utdanning, og dette forsterker vårt økende grep om utdanningsgruppene, sier Tomasgard, som er glad for nysatsingen LO Ingeniør, der fem LO-forbund er gått sammen med LO for å styrke satsingen på å rekruttere ingeniører.

– Vi vil vise at vi ivaretar helheten på en bedre måte enn profesjonsforbundene. LO organiserer yrkesgrupper på alle nivåer i en virksomhet. Dermed blir vi en sterk aktør som kan jobbe for helhetlige løsninger på alle nivåer. Derfor mener vi ingeniører og andre med høyere utdanning bør velge et LO-forbund, sier Tomasgard.

– Hva får den endrede medlemsammensetningen å si for politikken til LO?

– Det kan bli noen spenninger internt, men det er vi vant til. Vi skal ivareta alle interesser, og ulike meninger og interne spenninger er noe av det som gjør LO dynamisk, sier LO-sekretæren med bakgrunn fra forbundet Industri Energi.

LO Luftfart

Nå i september etableres altså LO Ingeniør. Den siste tiden har to forbund innen luftfarten meldt seg inn i LO. Sist ute var Norske SAS-flygeres forening, som ble tatt opp i LO i august.

– Gjennom tilknytning til en hovedorganisasjon som LO, som representerer alle arbeidstakergrupper i bransjen, vil vi få tilgang til bredere kompetanse, et større faglig fellesskap og økt innflytelse, også politisk. Samtidig kan vi bevare og videreutvikle vår yrkesidentitet. Det samme som skjedde i skipsfarten er i ferd med å skje i norsk luftfart, og det vil vi stanse, sier forbundsleder Jens Lippestad i forbindelse med LO-overgangen. Lippestad legger vekt på at dette vil øke flygerne og LOs innflytelse i bransjen.

– For NSF er det viktig å påvirke utviklingen i luftfarten, sier Jens Lippestad.

Som en følge av at to nye luftfartsforbund er tatt opp som medlemmer i LO, vurderes det å opprette en overbygning etter mønster av LO Ingeniør, kalt LO Luftfart.

– Det kan komme flere forbund til LO. Vi snakker med de som vil snakke med oss, og alle er velkomne hit, sier Are Tomasgard.

Over 900.000 LO-medlemmer

Mens fagbevegelsen over hele verden jevnt og trutt mister tusenvis av medlemmer har norsk LO vokst år for år. De siste tallene fra LO-forbundene viser at det samlede medlemstallet nå er på 902. 035.

Av TORE RYSSDALSNES / Fri Fagbevegelse
Publisert 9. sep. 2014 14:17 - Sist endret 9. sep. 2014 14:17