LOs utdanningskonferanse 2014

Regjeringen har tatt et første skritt i retning av mer privatskoler, "alle" snakker om å løfte fag- og yrkesopplæringen og noen snakker om mastersyke - og produktivitetskommisjonen er i full gang.

Foto: Trond Isaksen

Hvordan styrke kunnskaps- og kompetansepolitikken for å få enda høyere produktivitet? Er det sterkere styring av enkeltutdanninger som skal til, jf dansk produktivitetskommisjon? Hvilken betydning har arbeidslivet for kunnskap og kompetanse? Hvilke erfaringer er høstet av privatskoler i Sverige? Har vi mastersyke? Kan vi få for høyt utdanningsnivå? Hvor trykker skoen mest i kunnskaps- og kompetansepolitikken? Hvilken betydning har høy innvandring av lavutdannede for kunnskaps- og kompetansepolitikken? Hva er det med fag- og yrkesopplæringen som gjør den verdt å satse mer på?

Dette er noen av problemstillingene som vil bli berørt på LOs utdanningskonferanse 22. og 23. september.

Konferansen samler over 120 deltakere fra LO og forbundene, AOF, AUF, Sosialistisk Ungdom, Arbeiderpartiet, SV, NHO, Virke, Spekter, KS, ONF, NSO, og Elevorganisasjonen, ANSA, Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Utdanningsdirektoratet, VOX, Mesterbrevnemnda, UH-Rådet, Sørmarka, fra høyskolene og fagskolene og Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole for å nevne noen.

Konferansen er åpen for alle med interesse for morgendagens utdannings- og kompetansesystem.

Du finner mer informasjon her.

Av Hege Nilsen Ahlquist / LO
Publisert 3. sep. 2014 11:25 - Sist endret 3. sep. 2014 11:25