NTL STØTTER DE STREIKENDE LÆRERNE I MFO, SL OG UTDANNINGSFORBUNDET!

Forbundsstyret i NTL støtter de streikende i deres krav om å beholde og avtalefestede arbeidstidsordninger.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) som organiserer kulturskolelærerne mener KS undergraver den jobben kulturskolen og kulturskolelærerne gjør. Det er ikke er akseptabelt å bli pålagt ekstra arbeidsdager og øke kulturskolelærernes arbeidstid, uten forhandlingsrett. 

Arbeidsgiversiden, KS angriper tariffestede vilkår og hevder at dagens avtaleverk må vike for lokale avtaler for å være tilpasset et moderne arbeidsliv. 

NTL mener det er riktig - og viktig - å ta i bruk streikeretten for å ivareta og beskytte et etablert avtaleverk. Vi gir derfor lærerorganisasjonene vår fulle støtte i kampen, både for å ivareta medlemmenes interesser, og for å bevare opparbeidede rettigheter i det sentrale avtaleverket.

Publisert 29. aug. 2014 11:30 - Sist endret 29. aug. 2014 11:30