NTL GIR 50.000 TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID I PALESTINA

Befolkningen i Gaza er i en fortvilet situasjon, sier Anita Solhaug, 1. nestleder i NTL. Antall døde og sårede stiger for hver time. Folk mangler mat, vann og medisinsk utstyr. Okkupasjonen og Israels krigshandlinger skaper en humanitær krise som det vil ta lang tid å komme ut av. Det er akutt behov for nødhjelp.

Barn trenger hjelp til å bearbeide traumene de opplever. Bombede jorder må rehabiliteres og ødelagte fiskebåter må repareres.

- NTL krever samtidig at Israel umiddelbart stopper angrepene på Gaza. Befolkningen der har lidd nok. Regjeringen må utøve mer press på Israel for å stanse disse bruddene på Folkeretten.   

Postkom og Norsk Jernbaneforbund har også gitt penger til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina under krigen i sommer.

- Vi oppfordrer alle forbund til å følge etter og gi etter evne. Den palestinske befolkningen trenger vår solidaritet - hver dag de er under okkupasjon, og spesielt nå med Israels krigshandlinger.

- Vi oppfordrer også våre medlemmer til å bidra til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Gaza, avslutter Solhaug. 

Dette kan du eller dere gjøre: 

1) Start din egen innsamlingsaksjon for å bidra til hjelpearbeidet etter angrepene som har rammet Gaza. Du kan bidra til en av aksjonene eller start din egen og få med deg familie og venner. Se nettsiden http://minaksjon.folkehjelp.no/gaza

2) Ring 820 44 750 og gi 200 kr

3) Gi et enkeltbidrag her eller sette over penger på kontonummer 5005 14 00000 merk «Gaza»

4) Spre innsamling på nettsider/intranett og sosiale medier

Publisert 7. aug. 2014 11:35 - Sist endret 7. aug. 2014 11:35