Aktuelt - Side 4

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs leder Ole Martin Nodenes er også leder av regionalpolitisk utvalg øst (RPU) og var derfor fasilitator/vertskap for regionkonferansen på Gardermoen. Dag én var viet til Parats flaggsak 2011: "Medvirkning og medbestemmelse", mens dag to hadde inkluderende arbeidsliv som tema. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Konstruksjonen Parat er med sin organisering av medlemmer på tvers av sektorer og virksomheter, unik i norsk fagbevegelse.  Denne måten å forene felles interesser på til tross av noen ulikheter, gir Parat en ekstra dimensjon som ingen andre arbeidstakerorganisasjoner i Norge kan vise til", uttaler Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud i dagens lederartikkel. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Uttrykk som "å jobbe smartere" oppfattes i beste fall som morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet", sier Astrid Waaler Kaas i et debattinnlegg om prosessen "Internt handlingsrom" (IHR) i Uniforum 05 den 31.03.11. "Mangel på (riktigI) informasjon, eller dårlig planlegging kan føre til at en prosess oppleves som rotete".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I dagens lederartikkel fremhever Parats leder Hans-Erik Skjæggerud at kampen for likelønn mellom kjønnene ikke er over, heller ikke i offentlig sektor. I årets mellomoppgjør har statlig og kommunal sektor frist til 1. mai om å bli enige. Hovedkravet er reallønnsvekst for alle.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Partene i staten kom fredag kveld i havn med årets mellomoppgjør. Dette oppgjøret handler bare om penger. "Jeg er veldig fornøyd med størrelsen på det generelle tillegget", uttaler Ole Martin Nodenes, "de statsansatte får drøye 7000 kroner og det er viktig for å beholde kjøpekraften".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var IT-direktør Lars Oftedal klar på da Aslak Bonde spurte om UiO følger gjeldende lover og regler om innsyn i medarbeidernes e-post. Parat UiOs åpne debattmøte "Overvåkes arbeidsdagen" torsdag 5. mai var godt besøkt og innholdet interessant.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS/Parat oppfordrer både straighte og skeive medlemmer til å delta i årets parade under Skeive dager i Oslo - lørdag 25. juni kl. 13 i Oslo under YS-fanen.

YS' arbeidsgruppe for likestilling for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner arbeider med å organisere deltakelsen under parolen "Likeverd i arbeidslivet".

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sin leder for nyhetsbrev nummer 5/2011 skriver Hans-Erik Skjæggerud at vi i lønnsforhandlingene fikk utbytte av verdiskapningen i offentlig og privat sektor, samtidig som forhandlerne tok hensyn til den økonomiske situasjonen i verden. Oppgjøret endte med enighet mellom partene. Dersom også årets oppgjør hadde endt opp hos meglingsmannen ville det vært grunnlag for å stille spørsmål ved hele forhandlingssystemet, sier han.

I nyhetsbrevet omtales også økningen i grunnbeløpet i folketrygden (G), og hva som skjer med Paratmedlemskapet når du blir pensjonist. Les hele nyhetsbrevet nedenfor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

7 millioner til lokale forhandlinger for 7000 ansatte er nesten umulig. Dette sier Ole Martin Nodenes i en kommentar til størrelsen på potten til lokale forhandlinger i år. Både arbeidsgiver og organisasjonene er smertelig klar over problemet, og søker å komme fram til en fornuftig måte å gjennomføre dette på.

I mellomtiden strømmer søknader til 2.3.4-forhandlingene i juni inn. Har du vesentlig endret stillingsinnhold kan også du søke - Les om 2.3.4. her

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev varsler at organisasjonens første landsmøte blir i november 2012 i Trondheim.

Andre saker er Offentlig tjenestepensjon, Ryanairsaken og konflikt med Spekter.

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud takker i nyhetsbrev nr. 9/2011 alle medlemmer som har engasjert seg i artikler og på tv i høst i forbindelse med konsekvensene av avtalen om fleksibel alderspensjon for offentlig ansatte.

"Flere av dem som er brukt som eksempler i pressen har vært Paratmedlemmer", sier han. Det nye systemet medfører en rekke nye utfordringer, og Parat har engasjert seg sterkt i behovet for endringer i offentlig tjenestepensjon, slik at den harmonerer med ny fleksibel alderspensjon. Det gjør den ikke i dag.

Les resten av nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Medlemstallet er viktig for å utøve medbestemmelse og ta vare på de ansattes rettigheter på arbeidsplassen lokalt, men også for at hele organisasjonen skal kunne vise til den støtten de har, når de møter til sentrale forhandlinger. Alle Parat UiOs medlemmer oppfordres derfor nå til å delta i en viktig oppgave: å øke medlemstallet!

Sentral kampanje Parat sentralt lanserer fra 15.11 en stor vervekampanje med flotte vervepremier. Kampanjen avsluttes den 31.12.2011.

Parat UiO-kampanje Den sentrale kampanjen kommer i tillegg til Parat UiOs egen vervekampanje som avsluttes samtidig. Dersom du verver noen i denne perioden er du altså automatisk med i to ulike premietevlinger!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var en av de meldingene som kom i Parat UiOs åpne møte for UiO-ansatte om pensjon for statsansatte den 28.11.11. Parats advokat Andreas Grunde Rabben Moen sa at dersom man begynner å ta folketrygden og pensjon fra Statens Pensjonskasse ut til ulik tid kan man lett gå i en felle og tape penger.

Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, presiserte i sitt innlegg at YS vil avklare endelig sin holdning til de gjeldende pensjonsordningene i Staten på nyåret 2012, men at tema uansett vil være politikermat i flere år framover. Pensjonsreformens forhold til uføreytelser og etterlattepensjoner er således fremdeles uløst i det systemet vi har nå.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

UiO provoserer sine ansatte ved å innføre kutt i permisjonsordningene fordi kuttet er knyttet til problematikken omkring midlertidige ansettelser. Dette mener UiOs hovedtillitsvalgte i sin debattartikkel i Dagens Næringsliv tirsdag 2. januar 2012. Artikkelen er et tilsvar til DN 21.12.2011, der avisen på lederplass mener at organisasjonene må bestemme seg for hva de liker minst: Redusert bruk av midlertidige ansettelser eller innstramming i permisjonspraksis.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Konsekvensen av løse ansettelsesforhold er negative både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Den ansatte får ikke økonomisk forutsigbarhet og trygge rammer rundt sine liv. Arbeidsgiver får ikke lojale, yrkesstolte og kulturbærende ansatte. Noe som åpenbart vil vises på bunnlinjen over tid. Dette uttaler Parats ledelse i sitt nyhetsbrev nr 1/2012

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

UiOs miljørådgiver har startet et nyhetsbrev Miljønytt

I første nummer er det fokus på passivhus og plusshus, men det er også en oversikt over kurs og aktiviteter framover.