Aktuelt - Side 4

Publisert 4. apr. 2013 13:58

En arbeidsgruppe i KD har nå kommet med en rapport om bruken av midlertidig tilsetting i universitets- og høgskolesektoren. Hovedtillitsvalgt i Parat UiO, Ole Martin Nodenes, har sittet i gruppen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Fredag 5. november deltar Ole Martin Nodenes i paneldebatt på UiOs arbeidsmiljø- og læringsmiljødag under temaet "Ytringsklima og varslingsrutiner". Debatten ledes av Aslak Bonde.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Uniforum bringer i dag rapport fra panelet der Ole Martin Nodenes deltok på UiOs arbeids- og læringsmiljødag.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Dette og mye annet kan du lese i Nyhetsbrev fra parat nr. 8 - 2010

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat har tatt til orde for at man må se på offentlig tjenestepensjon på nytt, og setter nå i gang et internt arbeid med å sikre en konkurransedyktig, offentlig tjenestepensjon også for årskullene født etter 1958. Målet er en samlet fagbevegelse, som kan forme en tjenestepensjon som er bra for alle ansatte i offentlig sektor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Regionkonferansen i region Øst den 21. og 22. mars har to svært relevante hovedtemaer - "Samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen" og "Inkluderende arbeidsliv".

Se også "Temakveld" under arrangementer

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

7 millioner til lokale forhandlinger for 7000 ansatte er nesten umulig. Dette sier Ole Martin Nodenes i en kommentar til størrelsen på potten til lokale forhandlinger i år. Både arbeidsgiver og organisasjonene er smertelig klar over problemet, og søker å komme fram til en fornuftig måte å gjennomføre dette på.

I mellomtiden strømmer søknader til 2.3.4-forhandlingene i juni inn. Har du vesentlig endret stillingsinnhold kan også du søke - Les om 2.3.4. her

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Som en del av Parats satsning på samfunnsansvar har hovedstyret vedtatt at Parats ansatte og tillitsvalgte ikke skal bruke Ryanair når de er på oppdrag for Parat.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe kunngjør at fra 1. januar 2011 vil både teknisk og administrativt ansatte ha samme arbeidstid. Parat UiO hilser tiltaket velkommen!

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

De lokale forhandlingene etter hovedtariffavtalens paragraf 2.3.3 ble undertegnet av partene i dag, tirsdag 26. oktober.

Publisert 4. apr. 2013 13:58
Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sin leder for nyhetsbrev nummer 5/2011 skriver Hans-Erik Skjæggerud at vi i lønnsforhandlingene fikk utbytte av verdiskapningen i offentlig og privat sektor, samtidig som forhandlerne tok hensyn til den økonomiske situasjonen i verden. Oppgjøret endte med enighet mellom partene. Dersom også årets oppgjør hadde endt opp hos meglingsmannen ville det vært grunnlag for å stille spørsmål ved hele forhandlingssystemet, sier han.

I nyhetsbrevet omtales også økningen i grunnbeløpet i folketrygden (G), og hva som skjer med Paratmedlemskapet når du blir pensjonist. Les hele nyhetsbrevet nedenfor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det er nå forhandlet frem en ny langsiktig avtale med Gjensidige, og med den følger gode nyheter:

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Etter enighet mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det nå klart at Rettsmedisinsk institutt overføres til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Konstruksjonen Parat er med sin organisering av medlemmer på tvers av sektorer og virksomheter, unik i norsk fagbevegelse.  Denne måten å forene felles interesser på til tross av noen ulikheter, gir Parat en ekstra dimensjon som ingen andre arbeidstakerorganisasjoner i Norge kan vise til", uttaler Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud i dagens lederartikkel. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I dagens lederartikkel fremhever Parats leder Hans-Erik Skjæggerud at kampen for likelønn mellom kjønnene ikke er over, heller ikke i offentlig sektor. I årets mellomoppgjør har statlig og kommunal sektor frist til 1. mai om å bli enige. Hovedkravet er reallønnsvekst for alle.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sitt innlegg på Parats regionkonferanse i dag og i går understreket Horn Johannessen at kunnskap om rettighetene våre er vår makt.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs leder Ole Martin Nodenes er også leder av regionalpolitisk utvalg øst (RPU) og var derfor fasilitator/vertskap for regionkonferansen på Gardermoen. Dag én var viet til Parats flaggsak 2011: "Medvirkning og medbestemmelse", mens dag to hadde inkluderende arbeidsliv som tema. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Uttrykk som "å jobbe smartere" oppfattes i beste fall som morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet", sier Astrid Waaler Kaas i et debattinnlegg om prosessen "Internt handlingsrom" (IHR) i Uniforum 05 den 31.03.11. "Mangel på (riktigI) informasjon, eller dårlig planlegging kan føre til at en prosess oppleves som rotete".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) stiller store krav til partene i arbeidslivet. Vi skal alle bidra til å nå målene om redusert sykefravær, om å få seniorene til å være i arbeidslivet lenger og om å bidra til at personer med redusert funksjonevne kommer i arbeid.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var IT-direktør Lars Oftedal klar på da Aslak Bonde spurte om UiO følger gjeldende lover og regler om innsyn i medarbeidernes e-post. Parat UiOs åpne debattmøte "Overvåkes arbeidsdagen" torsdag 5. mai var godt besøkt og innholdet interessant.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Partene i staten kom fredag kveld i havn med årets mellomoppgjør. Dette oppgjøret handler bare om penger. "Jeg er veldig fornøyd med størrelsen på det generelle tillegget", uttaler Ole Martin Nodenes, "de statsansatte får drøye 7000 kroner og det er viktig for å beholde kjøpekraften".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev varsler at organisasjonens første landsmøte blir i november 2012 i Trondheim.

Andre saker er Offentlig tjenestepensjon, Ryanairsaken og konflikt med Spekter.

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS/Parat oppfordrer både straighte og skeive medlemmer til å delta i årets parade under Skeive dager i Oslo - lørdag 25. juni kl. 13 i Oslo under YS-fanen.

YS' arbeidsgruppe for likestilling for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner arbeider med å organisere deltakelsen under parolen "Likeverd i arbeidslivet".

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Årets båttur på Oslofjorden i regi av Parat region øst går av stabelen 14. juni 2011 kl. 16.30-21.30 fra Rådhusbrygge 2. Det er påmelding med frist 27. april 2011