English version of this page

Forsiden

Akademikerne-UiO

Akademikerne ble stiftet 1997 og er en hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Henvendelser fra medlemmer av Akademikerne-UiO om saker knyttet til lønns- og arbeidsforhold ved UiO kan rettes til hovedtillitsvalgt, eller til hovedtillitsvalgte i de enkelte akademikerforeningene.

Nyheter

 • Lønnsoppgjøret 2022 8. juni 2022 09:40

  Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets hovedtariffopgjør. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio, som sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 24. juni 2022.

 • God jul! 21. des. 2021 09:34

  Akademikerne-UiO ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul!

 • Resultat av lokale forhandlinger ved UiO 2021 1. nov. 2021 12:06

  Årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 mellom UiO og Akademikerne er avsluttet og protokollen er signert.

 • Lokale lønnsforhandlinger ved UiO 2021 18. juni 2021 15:38

  Husk å legge krav til lokale lønnsforhandlinger innen 20. august!

 • Lønnsoppgjøret 2021 11. juni 2021 12:36

  Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets mellomoppgjør. Her er status for lokale forhandlinger ved UiO per 11. juni.

Mer ...