2021

Tidligere

Akademikerne-UiO logo
Tid og sted: 11. nov. 2021 10:0011:00, Zoom lenke

Akademikerne ønsker alle medlemmer velkommen til digitalt informasjonsmøte om omorganiseringen av OU:IT, sett i lys av andreutkastet fra prosjektgruppen.

Akademikerne-UiO logo
Tid og sted: 18. aug. 2021 09:0010:30, Zoom

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger ved UiO inviterer Akademikerne til informasjonsmøte og minikurs i kravskriving

Akademikerne-UiO logo
Tid og sted: 11. aug. 2021 09:0010:30, Zoom

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger ved UiO inviterer Akademikerne til informasjonsmøte og minikurs i kravskriving

Akademikerne-UiO logo
Tid og sted: 11. juni 2021 10:0011:30, Teams

Akademikerne-UiO ønsker alle medlemmer velkommen til digitalt foredrag om offentlig tjenestepensjon 11. juni

Akademikerne-UiO logo
Tid og sted: 15. mars 2021 11:0012:30, Zoom

Akademikerne-UiO ønsker alle medlemmer velkommen til digitalt årsmøte mandag 15. mars.