Offentlig tjenestepensjon - hva bør du vite?

Akademikerne-UiO ønsker alle medlemmer velkommen til digitalt foredrag om offentlig tjenestepensjon 11. juni

Akademikerne-UiO logo

Tema for foredraget: 

1) reglene for opptjening av tjenestepensjon fra offentlig tjenestepensjon (SPK for ansatte i staten)

2) samlet pensjon fra folketrygd, SPK og AFP-ordningen og hvordan reglene er ulike for årskull født før og etter 1963

3) hvordan størrelsen på pensjonen avhenger av uttaksalder og levealdersjustering

4) andre forhold og lenker til mer informasjon på NAV/SPK

 

Foredragsholder er Christine Scharff

  • Samfunnsøkonom fra UiO
  • Arbeidserfaring innenfor tjenestepensjon fra forsikringsselskap og departement
  • Arbeider i dag med folketrygd og offentlig tjenestepensjon
  • Medlem i styret i Samfunnsøkonomene og leder tariffutvalget i Samfunnsøkonomene

Ansvarlig for praktisk gjennomføring er Maria Sperre, rådgiver/ advokatfullmektig i Samfunnsøkonomene.

 

Påmelding via nettskjema - lenke til Teams sendes i ut forkant av foredraget.

Legg gjerne inn spørsmål i nettskjemaet, om det er noe du ønsker svar på i plenum.

Arrangør

Akademikerne-UiO
Publisert 27. apr. 2021 14:38 - Sist endret 29. apr. 2021 12:55