English version of this page

Lønn og lønnsforhandlinger ved UiO

Din lønn ved UiO skal fastsettes etter kriteriene i den lokale lønnspolitikken, og i tråd med de overordnede reglene i Hovedtariffavtalene i staten. 

Lønnsjustering foretas etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kapittel 2.5.  

Lønnsfastsetting ved ansettelse 

Din lønn som arbeidstaker ved UiO skal fastsettes i tråd med prinsippene i den lokale lønnspolitikken og etter en vurdering av din erfaring og kompetanse når du tiltrår. 

Akademikernes lønn oppgis i faktiske kroner. 

Ved inngåelse av kontrakt er det du selv som er i forhandlingsposisjon direkte med arbeidsgiver. Du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med din fagforening for råd og vink på veien. 

Mekanismer for lønnsjustering

Lønnsstiger

Arbeidstakere i SKO1017 Stipendiat og SKO1476 Spesialistkandidat gis automatisk lønnsutvikling i inntil fire år med 3 % årlig stigning. 

For øvrige arbeidstakere som er på stige, er de enten på kort (10 år) eller lang (16 år) lønnsstige. Arbeidstakere på den korte lønnsstigen er sikret 1,1 % automatisk lønnsopprykk i 10 år. Arbeidstakere på den lange lønnsstigen er sikret 1,1 % automatisk lønnsopprykk de første 10 årene, og deretter 0,55 % årlig stigning de 6 siste årene.

Det benyttes ikke tjenesteansiennitet på lønnsstigen - kun reell ansiennitet i stillingen. Økning på stigen er en garanti, og kommer i tillegg til eventuelle tillegg som forhandles frem i lokale og særlige forhandlinger. Prosentopprykket beregnes av arbeidstakerens til enhver tid gjeldende årslønn. Ved ansettelse i ny stilling og ved endring av stillingskode, innplasseres arbeidstakeren på ansiennitet 0 i stigen.

Hvilke stillinger som er på stige og hvilken stige de tilhører ligger som vedlegg 1 til hovedtariffavtalen.

Plassering på lønnsstigen er ikke gjenstand for forhandling. 

Lønnsforhandlinger ved UiO 

2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger etter lønnsoppgjøret i staten 

2.5.3 - Forhandlinger på særlig grunnlag

2.5.5 - Lønnsjustering i løpet av de første 12 månedene etter ansettelse

Emneord: Lønn, Lønnsforhandlinger, lønnskrav, lønnsopprykk
Publisert 24. okt. 2018 15:25 - Sist endret 30. juni 2022 14:38