Informasjon om lønnsforhandlinger

Guide for lønnsendringer ved Universitetet i Oslo

Det er hovedtillitsvalgt i den enkelte akademikerforening ved UiO som er ditt kontaktpunkt i lokale forhandlinger. Dersom din forening ikke har noen hovedtillitsvalgt ved UiO må du kontakte sekretariatet i din forening.

Her finner du en generell oversikt knyttet til lønn og lønnsforhandlinger. Informasjon på denne siden er av generell karakter og de enkelte foreninger kan ha egen informasjon om lønn og lønnsforhandlinger for sine tillitsvalgte og medlemmer i Akademikerforeninger ved UiO, som hører inn under Akademikernes hovedtariffavtale 2016-2018.

Innsending av lønnskrav: Innsending av lønnskrav skjer ved bruk av nettskjema. Se venstremenyen for de ulike forhandlingene for mer informasjon. Vær oppmerksom på fristene for innlevering av krav.

Guide for lønnsendringer

Ledig stilling, utlysning og tilsetting

Forhandlings- og vurderingsgrunnlaget

Hvem er forhandlingspart(er)

Henvisning til avtaleverk  og retningslinjer

Ledig stilling, utlysning og tilsetting

Arbeidsgiver og organisasjoner

HTA punkt 2.5.5/stillingsstruktur ved UiO for teknisk-administrative stillinger og for vitenskapelige stillinger
 Forhandling av lønn innenfor alternativer i utlysningsteksten

Arbeidsgiver og søker

 

Utlysningstekst

 Søker kan forhandle lønn utover alternativer i utlysningen

Arbeidsgiver og organisasjoner (nb arbeidsgivers siste tilbud gjelder)

 HTA punkt 2.5.3, 2
Vurdere lønn på ny innenfor stillingens alternativer inntil 12 måneder etter fast tilsetting ved UiO

Arbeidsgiver

 HTA punkt 2.5.5, 3
Vurdere ny lønnsplassering innenfor stillingens alternativer ved overgang fra midlertidig til fast stilling  Arbeidsgiver  HTA punkt 2.5.5, 3

Arbeidsforhold

 Forhandlings- og vurderingsgrunnlag  Hvem er forhandlingspart(er)  Henvisning til avtaleverk og retningslinjer
 Årlige lokale forhandlinger (ansvar, kompetanse, innsats, endringer) jfr lønnspolitikken på UiO  Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)  HTA punkt 2.5.1, Årlige Lokale forhandlinger
 Forhandle lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer av stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.  Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)  HTA punkt 2.5.3, 1a)
 Ekstraordinær innsats som er varig  Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)  HTA punkt 2.5.3, 2
 Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset innsats/ansvar  Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)  HTA punkt 2.5.3, 2
 Likelønn, kjønnsbetinget  Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)  HTA punkt 2.5.3, 3 og Likestillingslovens §21
 Lønnsendring ved tilbud om ny stilling (eksternt) - Beholde  Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)  HTA punkt 2.5.3, 2

Automatisk opprykk

 Forhandlings- og vurderingsgrunnlag  Hvem er forhandlingspart(er)  Henvisning til avtaleverk og retningslinjer
 Justering av lønnsplaner og stillingskoder i årlige sentrale oppgjør  Sentrale parter  HTA: lønnstabell og lønnsrammer

Ansiennitet i stillinger med lønnsrammer (LR)

 

HTA: lønnsrammer

Spesielle grunner

Forhandlings- og vurderingsgrunnlag

Hvem er forhandlingspart(er)

Henvisning til avtaleverk og retningslinjer

Seniorpolitiske tiltak med formål å beholde erfaring og verdifull kompetanse

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)

HTA punkt 2.5.3, 2

Avlagt doktorgrad, minst 2 lønnstrinn

 

Personalhåndboken v/UiO pkt 9.2

Professoropprykk

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)

Personalhåndboken v/UiO pkt 9.1

 

Lederlønn for valgt/tilsatt leder

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)

Egen avtale, UiO reglement 7.9.1

Stedfortreder

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)

HTA § 12

Produktivitetsavtaler/ effektiviseringsprosjekt

 

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon)

HTA punkt 2.5.3,1 b)

Minstelønnsavtaler (utdanning, ansiennitet, praksis)

Sentrale parter

Akademikernes hovedtariffavtale(HTA) 2016-2018

 

Av cwa
Publisert 27. des. 2010 10:21 - Sist endret 10. okt. 2017 11:19