2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag

I tillegg til lønnsforhandlinger i forbindelse med sentrale oppgjør i staten finnes det også en forhandlingsmulighet etter hovedtariffavtalens 2.5.3 - særlige grunnlag.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres flere ganger i året på UiO. Som i 2.5.1 så kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, oppsummert som vesentlig endringer i stiling; rekruttere og beholde; ekstraordinær innsats; eller der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn. 

Forhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres mellom arbeidsgiver og fagforeningene. 

Innsending av 2.5.3 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet 2.5.3 krav dersom du mener at du oppfyller et av vilkårene etter hovedtariffavtalens punkter. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Spørsmål om og oppfølging av ditt krav skal rettes til hovedtillitsvalgt i din medlemsforening (se kontaktfelt til venstre i menyen).

Frist for innsending av krav til hver forhandlingsdato ser du under.

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav

English version of the claim form

2.5.3-forhandlinger ved UiO 2020 

Frist for innsending av krav Forhandlingsdato
15.1.2020 6.2.2020
11.3.2020 2.4.2020 - avlyst
20.5.2020 11.6.2020
12.8.2020 3.9.2020
11.11.2020 3.12.2020

 

Publisert 14. sep. 2012 14:03 - Sist endret 17. sep. 2020 15:03