English version of this page

2.5.5 - Lønnsjustering i løpet av de første 12 månedene etter ansettelse

"Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse. Dette gjøres etter dialog med den ansatte"

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 for
Akademikerne og Unio, punkt 2.5.5, nr. 3

Lønnsjustering etter 2.5.5 er ikke automatisk, men arbeidsgiver er etter forhandlingene om ny hovedtariffavtale i 2022 forpliktet til å gå i dialog med arbeidstaker i vurderingen av lønnsfastsettelse. Stillingskoden kan ikke endres med hjemmel i 2.5.5.

Publisert 14. sep. 2012 13:33 - Sist endret 29. juni 2022 14:49