English version of this page

2.5.5 - Lønnsjustering i løpet av de første 12 månedene etter ansettelse

"Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse" - HTA, 2.5.5

Lønnsjustering etter 2.5.5 er ikke automatisk, men arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre en vurdering. Stillingskode kan ikke endres med hjemmel i 2.5.5.

Publisert 14. sep. 2012 13:33 - Sist endret 4. juni 2019 14:24