Medlemsforeninger i Akademikerne:

Akademikerne er en hovedorganisasjon og består av 13 ulike foreninger, samt flere samarbeidspartnere. Ved Universitetet i Oslo er de fleste representert og ivaretas av sine hovedtillitsvalgte.

Medlemsforeningene i Akademikerne er foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med mastergrad (hovedfagsnivå) eller tilsvarende utdanning.

Finn din forening blant medlemsforeningene i Akademikerne

I søkefeltet under kan du finne ut hvilken medlemsforening som passer din utdanning. For personer med enkelte utdanninger kan det være mer enn en forening som er aktuell.

Medlemsforeninger

Arkitektenes Fagforbund

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Econa

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Naturviterne

Norges Juristforbund

Norsk Lektorlag

Norsk Psykologforening

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Tekna

 

Samarbeidspartnere:

Den Norske Jordmorforening

Nito

Norges farmaceutiske forening

Av Hovedsammenslutningen Akademikerne
Publisert 2. nov. 2010 11:11 - Sist endret 9. mars 2016 09:02