Nyheter fra Akademikerne

Publisert 7. nov. 2018 19:45

Medlemmer i en Akademikerforening får et lokalt generelt tillegg på 1,4 % av årslønn per 1.5.18. I tillegg er det forhandlet på individuelle tillegg. 

Publisert 31. mai 2018 11:43

Valg av midlertidige vitenskapelig tilsatte til Universitetsstyret 2018

Publisert 25. mai 2018 10:34

2,8 % av lønnsmassen avsettes til lokale forhandlinger for Akademikernes medlemmer i statlig tariffområde.

Publisert 5. mars 2018 12:06

Forhandlingene om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ble avsluttet lørdag 3. mars. Nå skal avtalen ut til behandling i foreningene.

Publisert 8. feb. 2018 12:37

Sentrale forhandlinger på tapetet denne våren

Publisert 19. okt. 2017 11:57

Medlemmer i Akademikerforeningene får et lokalt generelt tillegg på 0,40 % av sin årslønn, samt at det er forhandlet på individuelle innsendte krav.

Publisert 6. juni 2017 15:25

Lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne høsten 2017

Publisert 5. mai 2017 13:53

Akademikerne har kommet til enighet med staten i mellomoppgjøret 2017 - dette betyr det for deg som medlem

Publisert 7. des. 2016 12:52

I dag, 7. desember, er resultatet av de lokale forhandlingene mellom Akademikerne og UiO endelig klart. Vi kan derfor formidle det samlede resultatet etter årets lønnsforhandlinger i staten (både sentralt og lokalt) for alle Akademikernes medlemmer på UiO.

Publisert 1. nov. 2016 20:35

Oppdatert informasjon 30. november 2016 - Dato for undertegning av protokoll for lønnsforhandlingene er satt til onsdag 7. desember

Publisert 8. aug. 2016 09:23

Lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne høsten 2016

Publisert 8. aug. 2016 09:20

Arbeidstakerorganisasjonene vendte samstemt tommelen ned for Arbeidstidsutvalgets innstilling i juni, men arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus er verre. Dette setter ikke bare arbeidstakernes helse på spill, men rammer også pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet.

Publisert 8. aug. 2016 09:14

Akademikerne er opptatt av at Tyrkia fortsetter å overholde internasjonal rett, selv om landet nå er i en unntakstilstand etter kuppforsøket.

Publisert 26. mai 2016 14:53

Akademikerne er svært fornøyd med årets oppgjør i staten, som representerer en seier for vår lønnspolitikk.

Publisert 18. mai 2016 12:42

Akademikerne og staten ble lørdag 30. april enige om en ny hovedtariffavtale i staten for perioden 2016 – 2018.

Publisert 28. apr. 2016 16:04

Åpent møte for alle UiOs ansatte og studenter

Onsdag 4. mai kl 9.15 – 10.45 Aud 1, SV-fakultetet

Publisert 18. apr. 2016 11:49

- Vi må flytte lønnsdannelsen i staten ut til den enkelte virksomhet. Det er helt nødvendig for at vi skal få økt produktivitet i offentlig sektor, og bedre velferdstjenester til landets innbyggere, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, på Akademikernes hjemmeside.

Publisert 9. feb. 2016 14:58

Innspill til karriereveiledningsutvalget fra Akademikerne, Tekna, LO, YS, NITO, NHO, Spekter, Elevorganisasjonen og Virke ble levert 01.02.2016

Publisert 1. feb. 2016 13:07

Akademikerne har levert høringsvar til Barne- og likestillingsdepartementet til forslaget om felles likestillings- og diskrimineringslov.

Publisert 20. jan. 2016 14:42

Tjenestemannslovutvalget leverte sin rapport 18 desember 2015.

 

Publisert 20. jan. 2016 14:36

Arbeidstakerorganisasjonene mener rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet er et utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.

Publisert 12. juni 2014 13:47

2014 er et hovedoppgjør i statlig sektor, og det er tildelt en lokal pott tilsvarende 1,75% av lønnsmassen ved UiO (ca 55 mill kr.) til lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober og virkningstidspunktet er satt til 1. august.