Nyheter fra Akademikerne

Publisert 8. juni 2022 09:40

Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets hovedtariffopgjør. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio, som sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 24. juni 2022.  

Publisert 21. des. 2021 09:34

Akademikerne-UiO ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul! 

Publisert 11. juni 2021 12:36

Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets mellomoppgjør. Her er status for lokale forhandlinger ved UiO per 11. juni.

Publisert 21. des. 2020 08:52

Akademikerne-UiO ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul!