2019

Publisert 1. nov. 2019 13:10

Årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 mellom UiO og Akademikerne er avsluttet og protokollen er signert. 

Publisert 5. juli 2019 12:19

Akademikerne-UiO ønsker god sommer!